Vad är skillnaden mellan coachande och agilt arbetssätt?

Ledningen på vårt företag vill gå över till agilt arbetssätt. Vad är skillnaden mot det som jag är van vid sedan förut – det så kallade coachande arbetssättet?

”Coachande förhållningssätt” och ”agilt förhållningssätt” är två olika tillvägagångssätt som används inom ledarskap, teamarbete och projektledning. Här förklaras varje begrepp och sedan jämförs dem.

Coachande förhållningssätt
Ett coachande förhållningssätt är en ledarstil där ledaren fungerar som en coach för teamet eller individerna inom organisationen. Syftet är att stödja och utveckla medarbetarnas kompetenser och färdigheter. Genom att ställa frågor, lyssna aktivt, ge feedback och uppmuntra reflektion, hjälper en coachande ledare medarbetarna att nå sina mål och maximera sin potential. Detta förhållningssätt bygger på ömsesidig tillit, öppen kommunikation och samarbete.

Agilt förhållningssätt
Det agila förhållningssättet är en metodik för att hantera projekt och arbetsprocesser som fokuserar på flexibilitet, snabbhet och anpassningsförmåga. Agila principer och metoder syftar till att möjliggöra en mer smidig och effektiv arbetsprocess genom att dela upp arbetet i mindre, hanterbara enheter, ofta kallade ”sprints”. Genom regelbundna möten och flexibel planering anpassas arbetet efter förändrade krav och behov under projektets gång.

Målbild:
Coachande förhållningssätt: Coachning fokuserar på att hjälpa individer eller team att upptäcka sina mål, utveckla sin potential och hitta framåtriktade lösningar.
Agilt förhållningssätt: Det agila förhållningssättet syftar till att hantera komplexa och föränderliga projekt och uppnå affärsmål genom att betona flexibilitet, samarbete, kundfokus och iterativt arbete.

Fokus:
Coachande förhållningssätt: Fokuserar på individer eller teamets utveckling, självinsikt, mål och förbättringar inom en bredare kontext.
Agilt förhållningssätt: Fokuserar på hur arbetsgrupper organiserar sig, arbetar tillsammans och levererar värde genom att använda agila principer och metoder.

Metod:
Coachande förhållningssätt: Använder coaching-tekniker som kraftfulla frågor, aktivt lyssnande, reflektion, med mera, för individen eller teamets utvecklings-”resor”.
Agilt förhållningssätt: Använder agila metoder och ramverk som Scrum, Kanban eller Lean för att organisera arbete, planera och följa upp arbetsinsatser.

Ansvar:
Coachande förhållningssätt: Fokuserar på att befästa individer eller teamet att ta ansvar för sina beslut och handlingar och uppmuntrar till utveckling och ansvarstagande.
Agilt förhållningssätt: Främjar självstyrande och ansvarstagande team och uppmuntrar team att fatta beslut och organisera sitt arbete.

Kommunikation och samarbete:
Coachande förhållningssätt: Betonar öppen kommunikation, förtroende och samarbete mellan coach och individ eller inom teamet för att främja utveckling.
Agilt förhållningssätt: Främjar öppen och kontinuerlig kommunikation, samarbete och delat ägarskap för att uppnå projekt- och affärsmål.

Malin Avalon Engquist
Konsultchef Humanova Ledarskap

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega