Uppsalahem testar smart klimatverktyg

Chalmers vidareutveckling av webbtjänsten Svalna ska göra det enklare att engagera hyresgäster i att göra hållbara val.

10 000 upplänningar ska under det kommande året minska sina koldioxidutsläpp med upp till 10 procent. Det är målet för kampanjen ”Klimatlätt”, ett av 50 projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities.

Projektet drivs av Uppsala kommun i samarbete med Uppsalahem, Chalmers, Göteborgs universitet, Region Uppsala, Sensus, Studiefrämjandet, Svalna och Svenska kyrkan.

Bygger på webbtjänst
Motorn i projektet är en app som bygger på webbtjänsten Svalna. Appen har utvecklats av forskare vid Chalmers för att hjälpa människor att minska sin klimatpåverkan.

Appen gör det möjligt för användarna att koppla upp sig mot olika externa datakällor, till exempel den egna banken eller information om bilen från trafikregistret. På så sätt kan appen räkna ut användarnas utsläpp för boende, mat, resor och shopping. Appen ger också skräddarsydda tips på vad användarna kan göra för att minska sina utsläpp.

I appen ska användarna kunna sätta upp klimatmål och jobba i grupp.

Följer upp tidigare projekt
Detta är det andra klimatprojektet för Uppsalahem där en app har en central roll. 2014 utsågs Uppsalahems och ICA:s projekt ”Klimaträtt” till Årets hållbara projekt på CIO Awards. I det projektet deltog ett 30-tal av Uppsalahems hyresgäster.

– Då fick vi ett antal engagerade deltagare som med ganska enkla medel kunde sänka sitt klimatavtryck med upp till 30 procent utan att behöva ge avkall på sin livskvalitet. Det upplevdes som lite svårt att ta sig över den första tröskeln och ändra beteende, men när de väl hade gjort det var det inte så svårt, säger Anna Freiholtz, hållbarhetschef på Uppsalahem.

Hon berättar att den nya appen har flera fördelar jämfört med den gamla.

Slipper mata in data
– Den stora skillnaden för Uppsalahem jämfört med den tidigare appen är att vi nu slipper leverera in något eget underlag. Då var alla företag ansvariga för att rapportera in data och vi rapporterade in för bostad.

Det innebar att det var svårt för Uppsalahem att skala upp projektet.

– Nu kommer vi få samma möjligheter utan att behöva lägga tid på data, och då kan vi kan fokusera mer på delarna som vi bygger upp i projektet. Det handlar mycket om att skapa engagemang och intresse så att folk vill vara med.

Återbruk och fokusgrupp
Anna Freiholtz tycker att en av framgångsfaktorerna med det förra projektet var att appen gjorde statistik över klimatavtrycket så lättillgänglig. Hon är nöjd med att tillgängligheten för Svalna nu ökar i och med att deltagarna nu kan gå in via en app på mobilen i stället för att logga in på en webbsida.

– Vi vill göra det så enkelt som möjligt för att minska de här trösklarna, säger hon.

Uppsalahem vill stötta och inspirera sina hyresgäster och kommer i projektet att koppla på en del aktiviteter som redan har testats. Bland annat ska hyresgästerna erbjudas loppis-platser för att minska avfallsmängden.

– Vi kommer också ha en fokusgrupp som träffas och utbyter erfarenheter så länge projektet pågår. Tillsammans ska gruppen gå igenom olika områden som är intressanta för våra hyresgäster och där de har flaggat att de vill ha mer kunskap och inspiration. Gruppen ska få mer kunskap, titta på vad den kan göra, vad som är enkelt och vad man inte har testat tidigare.

Bil och lådcykelpool
– Det kan bli en liten puff i rätt riktning att få höra någon annan som har testat det här och inte alls tycker att det var krångligt att vara med i bilpool eller vad det nu var. Det finns ju väldigt många redan existerande produkter och tjänster som man kan använda sig av.

Uppsalahem har bland annat ett samarbete med Sunfleet som erbjuder rabatterat pris till hyresgäster som vill utnyttja en bilpool. Dessutom finns en lådcykelpool där en lådcykel lånas ut kostnadsfritt till hyresgäster som är medlemmar i Uppsala Cykelförening.

– Föreningen står för administration och bokningssystem och vi står för själva cykeln. Det är ett samarbete som vi har testat och det har fallit väl ut, så vi får förhoppningsvis fler cyklar på plats under året.

Medarbetarna deltar
En annan del i projektet handlar om en klimatstegstävling där medarbetarna på Uppsalahem kan tävla med varandra om vem som uppnår lägst utsläpp. Tio ”ambassadörer” på bolaget har fått prova och tycka till om den nya appen.

– Vi kommer skapa en egen grupp där medarbetarna kan följas åt och inspirera och motivera varandra. Vi kommer i samband med det också genomföra olika aktiviteter för våra medarbetare. Många som arbetar hos oss är engagerade och intresserade i klimatfrågan. Då är det bra att vi visar på ett sätt att engagera sig mer och ha aktiviteter som knyter an till det.

”En ögonöppnare”
Målet för Uppsalahem är att fram till våren 2020 kunna bidra till att det gemensamma målet nås, det vill säga att 10 000 upplänningar minskar sina koldioxidutsläpp med 10 procent.

– Vi har ju många hyresgäster, så vi hoppas att det är många hyresgäster hos oss som är intresserade. Nu kommer vi att gå ut i våra gemensamma kanaler och prata och informera om det här, säger Anna Freiholtz och tillägger;

– För mig och mina närmaste kollegor som jobbar med hållbarhetsfrågor och tycker att vi har koll, så blir det här en ögonöppnare. Att få månatlig statistik och se fördelningen ger en väldigt bra bild som vi inte får annars.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

Fakta om Viable Cities

Viable Cities är Sveriges hittills största satsningar kring smarta och hållbara städer. Programmet ska bidra till forskning och innovation inom området och är ett led i arbetet för att nå de svenska energi- och klimatmålen och stärka förutsättningarna för en hållbar tillväxt.

Programmet leds av KTH och samlar ett 50-tal aktörer från flera olika forskningsfält, näringsliv, offentlig verksamhet och civilsamhälle. Viable Cities startade 2017 och kommer att pågå till 2029. Finansiärerna Energimyndigheten, Vinnova och Formas har gemensamt investerat 1 miljard kronor i programmet.

 

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega