Rikshem förändrar organisationen

Nya i ledningsgruppen: Fredrik Edlund, Anna-Karin Eriksson och Christofer Bernebring.

Bolagets ledningsgrupp får ny sammansättning, en ny enhet för affärs- och hållbarhetsutveckling inrättas och förvaltningsorganisationen delas upp i tre regioner.

Rikshem vill på ett tydligare sätt knyta samman utvecklingen av affären med hållbarhetsarbetet. Samtidigt ser bolaget behov av ökad lokal närvaro i organisationen.

Därför genomförs nu en organisationsförändring som ska ge Rikshem förutsättningar för en kontinuerlig utveckling och lönsam tillväxt.

Bolaget, som ägs av pensionsbolaget AMF och Fjärde AP-fonden, hade under fjolåret en turbulent period när tidigare vd:n Jan-Erik Höjvall och vice vd:n Ilja Batljan sparkades.

Ny chef rekryteras
Som en del av den nya organisationsförändringen inrättas en ny enhet för affärs- och hållbarhetsutveckling där avdelningarna för transaktion, projekt- och fastighetsutveckling samt hållbarhet samlas.

På så sätt vill Rikshem tydligare knyta samman utvecklingen av affären med hållbarhetsarbetet.

Rekrytering av en chef för affärs- och hållbarhetsutveckling har påbörjats.

Ny förvaltningsorganisation
Dessutom ändras Rikshems förvaltningsorganisation till att delas upp i tre regioner; Mälardardalen, Norra Sverige samt Södra Sverige och regioncheferna tar plats i ledningsgruppen. Detta i syfte att öka den lokala närvaron och lokala förankringen i bolaget.

– Vi gör en organisationsförändring med affärsmässighet och hållbarhet i fokus samtidigt som vi får en tydligare lokal närvaro med ännu kortare beslutsvägar, säger Sophia Mattsson-Linnala, vd på Rikshem.

Organisationsförändringen innebär också att rollen som förvaltningschef försvinner. I samband med det går nuvarande förvaltningschef Sven-Göran Svensson i pension.

Ny ledningsgrupp
Organisationsförändringen medför att ledningsgruppens sammansättning förändras.

Nya medlemmar i ledningsgruppen blir regioncheferna Fredrik Edlund, Christofer Bernebring och Anna-Karin Eriksson. Även den kommande chefen för affärs- och hållbarhetsutveckling kommer att ingå i ledningsgruppen.

Den nya organisationen träder i kraft den 1 juni 2017. Ledningsgruppen består då av:

  • Sophia Mattsson-Linnala, vd
  • Hans Ragnarsson, CFO
  • Catharina Kandel, tf HR-chef
  • Jennie Wolmestad, kommunikationschef
  • Carl Conradi, chefsjurist
  • Fredrik Edlund, regionchef Mälardalen
  • Christofer Bernebring, regionchef Södra Sverige
  • Anna-Karin Eriksson, regionchef Norra Sverige
  • Vakant, affärs- och hållbarhetsutvecklingschef
Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega