Vi måste skrota system som motverkar hållbarhet

Som styrelseledamot i ett företag argumenterade jag kraftigt för att vi inte ska ha förmånsbilar eftersom bilar medför en hel del problem, till exempel att bilen tar mark i anspråk och bidrar till klimatpåverkande utsläpp.

Efter styrelsemötet berättar en man att han har bestämt sig för att helt sluta flyga på grund av att han inte vill bidra till den globala uppvärmningen.

Jag blir imponerad av hans ställningstagande men det spär också på mitt redan dåliga samvete. Jag är själv ingen perfekt människa. Jag ska ut på en semesterresa och kommer flyga långt.

Sådana system ska vi inte ha
Det här får mig att börja fundera.  Hur kommer det sig att jag starkt argumenterar mot förmånsbilar, som ju finns i nästan alla företag, och i nästa sekund sätter mig på ett flyg som släpper ut massor av klimatpåverkande emissioner. Efter en stunds funderande klarnar mina tankar.

Jag förstår att det jag strävar efter är att komma åt system som stödjer beteenden som inte bidrar till hållbar utveckling.

Anledningen till att jag är så bestämd på frågan om förmånsbilar är för att det skapar system som gör det billigare för medarbetare att nyttja bil. Sådana system ska vi inte ha om vi menar allvar med att nå våra klimatmål.

Många felsystem i branschen
Finns det några system som bidrar till en icke hållbar utveckling inom fastighetsförvaltning. Så klart det finns.

Parkeringarna runtomkring fastigheterna bär nästan aldrig sina egna kostnader. Det gör att boende som inte har bil eller människor som inte reser med bil till affären får betala en del av bilanvändarens kostnader.

Energibolag som har stora delar fasta kostnader i sina avtal gör att energikunder inte strävar efter att minska sin energianvändning.

Medarbetare som jobbar med förvaltningsfrågor är ofta tvungna att ha egen bil för att kunna transportera sig i jobbet vilket leder till att många har bil de annars inte skulle ha.

Plastpåsar som kostar bra förebild
Systemen som bidrar till en icke hållbar utveckling finns överallt och dessa system måste vi förändra om vi ska nå hållbarhetsmålen.

En systemförändring som gjort susen är att man numera får betala för plastpåsar i de allra flesta butiker.

Förr var det några stycken som tog med sig påsar av olika slag till affären. De imponerade och inspirerade men den stora förändringen kom när systemet förändrades.

Systemen hänger inte med
Vad gäller flyget så ökar trycket på den enskilde individen att flyga mindre men systemen hänger inte med. Alternativ till flyg är ibland krångliga eller kanske inte ens finns.

Försök till att skapa ekonomiska incitament, som till exempel flygskatten, motverkas. Häromveckan läste jag att en del kommuner till och med subventionerar flygplatser. Systemen leder oss inte mot mindre flygande utan snarare mot mer.

Försöker jag med den här krönikan rättfärdiga min egen flygresa? Nej, jag försöker säga att det viktiga med individers bra beteende inte är den minskade miljöpåverkan. Det viktiga är att deras handlande kan påverka systemen för när system är rätt sker den verkliga förändringen.

Lyssna på hjältarna
Jag själv då. Är jag redo att helt sluta flyga? Nej inte riktigt. Jag försöker hela tiden minska antalet flygningar och jag flyger med mer och mer dåligt samvete.

En dag ska jag också ta ställning och helt sluta flyga. Om systemen börjar lyssna på alla hjältar som redan slutat flyga skulle det vara enklare.

Charlotta Szczepanowski
redaktionen@forvaltarforum.se

Charlotta är chef för hållbar utveckling på Riksbyggen. Hon drivs av att skapa förståelse för hållbarhetsfrågor och att skapa strukturer för att Riksbyggen ska kunna leverera kundnytta samtidigt som företaget blir mer hållbart. Tidigare arbetade Charlotta på Posten och Electrolux med hållbarhet- och ledningssystemsfrågor.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/webvol9/nl/z9a2ws8bxs1aj5a/forvaltarforum.se/public_html/wp-content/themes/mh_newsdesk_child/content-related.php on line 3