Nya flyttmönster från Stockholm påverkar kontorslandskapet

Våra arbetsplatser förändras på grund av att hybrida arbetssätt blir vanligare, enligt Colliers Kontorsrapport 2023. En blandning av distans- och kontorsarbete ändrar företags sätt att se på utrymme, placering, nyttjande, design och efterfrågan.

De senaste tre åren har vi sett en betydande förändring i flyttmönster, där nettoutflyttning har blivit en allt mer permanent trend. Fler människor väljer att bosätta sig i angränsande län till Stockholm, och det ställer högre krav på goda möjligheter till smidig pendling. Denna förändring påverkar valet av kontorslokaler och etableringsorter för företag och har gjort att den traditionella definitionen av ett attraktivt kontorsläge har omdefinierats. Detta skriver Colliers i ett pressmeddelande.

Vakansgraden i Stockholms innerstad är för närvarande 7% men det ”nya” fenomenet andrahandsuthyrningar trycker upp den siffran till 12% och Marie Meyer, Head of Leasing Colliers, tror på ytterligare ökning.

– Företag tenderar nu att söka sig till mindre, men mer exklusiva kontorslokaler. Det i samband med stora strukturförändringar i var man väljer att etablera kontor gör att vi tror att vakansgraden i Stockholm CBD kommer öka ytterligare framöver.

Primekontoren står däremot stadigt enligt Colliers pressmeddelande.

– Vi tror att hyresutvecklingen förblir stark och vi ser inga tecken på minskade topphyror, snarare tvärtom, fortsätter Marie.

Arbetsplatsen ska främja välbefinnande
I takt med att arbetsmiljön blir alltmer betydelsefull inser företag vikten av att skapa attraktiva och funktionella arbetsplatser som främjar välbefinnande och ökar produktiviteten.

– Det blir en tydligare koppling mellan kontoret och företagens varumärke. De pågående förändringarna ser vi som starkt positiva för det fysiska kontorets framtid, menar Marie.

– I vår rapport illustrerar vi dessa genomgripande, samtida förändringar som att kompassen snurrar, säger Karin Witalis, Head of Research Colliers Sweden och författare till rapporten.

– Vår rapport separerar de olika trenderna från varandra, beskriver dem var för sig och översätter allt detta till en kravspecifikation för dagens och ett i möjligaste mån framtidssäkrat kontor, avslutar hon.

Källa: Colliers

 

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega