Så fick Wihlborgs bättre överblick över förvaltningen

Foto: Alexander Olivera

För Wihlborgs är miljöcertifiering av det befintliga fastighetsbeståndet en central del i hållbarhetsarbetet. Det har lett till nya arbetssätt, bättre kontroll och överblick över förvaltningen – och utmärkelsen Årets Miljöbyggnad iDrift.

Öresundsbaserade Wihlborgs Fastigheter har som mål att 90 procent av lokalarean i alla svenska kontorsfastigheter ska vara miljöcertifierad år 2025, oavsett om det handlar om befintliga kontorsbyggnader, större ombyggnader eller nyproduktion.

Ett stort fokus ligger på det befintliga beståndet, och att certifiera med Sweden Green Building Councils (SGBC) certifieringssystem Miljöbyggnad iDrift.

Certifieringsarbetet har skapat mervärde

Per Clarin, Wihlborgs. Foto: Josefin Widell Hultgren

En av fastigheterna, Syret 5 i Lund, är en 7 000 kvadratmeter stor byggnad med Volvo Cars som hyresgäster. Nyligen prisades Wihlborgs av SGBC för bolagets hållbarhetsanpassningar av fastigheten och driften. Per Clarin, fastighetschef på Wihlborgs, berättar att de metoder och lösningar som företaget har utvecklat i samband med certifieringsarbetet har skapat stora mervärden för både Wihlborgs och hyresgästerna.

– Det här arbetssättet har lett till bättre kontroll och uppföljning av drift och skötsel, snabba markörer på var insatser behövs och tydlig vägledning framåt. Och det är inte alltid det krävs stora åtgärder, ibland kan små justeringar göra stor skillnad, säger han.

Nytt styrsystem för kontroll och optimering
Resan mot certifieringen av fastigheten Syret 5 påbörjades samtidigt som byggnaden genomgick en renovering. Att se över energianvändningen var en självklar punkt, och en av de första åtgärderna var att byta ut alla lysrör till LED-belysning. Andra viktiga åtgärder var att se över och injustera ventilationssystemen och byta ut fastighetens styr- och reglersystem. Något som gav stora energibesparingar, men också andra vinster.

– Nu har vi helt nya möjligheter att upptäcka avvikelser direkt. Det nya styrsystemet gör också att vi kan optimera driften till de tider då byggnaden används, säger han.

Kostsamt men effektivt
Bytet av styrsystemet var en av de mer kostsamma investeringarna, men Per Clarin menar att det är nödvändigt att se på den här typen av satsningar ur ett långsiktigt perspektiv.

– Moderna system är effektiva, och betalar sig därför över tid. Det nya styrsystemet gav oss en helt annan överblick: det är mycket värt att hela tiden ha övergripande koll på driften på distans, via en dator. Det spar tid och minimerar antalet ärenden från våra kunder, eftersom vi snabbt kan agera när något går åt fel håll, säger han.

Egen personal är en framgångsfaktor
Wihlborgs har valt att genomföra certifieringsarbetet med egen personal. Därmed är det bolagets egna förvaltare, tekniker och fastighetsvärdar som möter hyresgästerna, och arbetar med miljöcertifieringen och den dagliga förvaltningen av fastigheterna. Det har skapat en djupare förståelse för hållbarhetsfrågan genom hela organisationen, och hjälpt bolaget att bygga goda relationer med sina hyresgäster.

– Att främst arbeta med egen personal har varit en stor framgångsfaktor. Det skapar hög närvaro och gör det lättare att förstå och fånga upp kundernas behov. Ibland kanske det hade varit enklare och hade gått snabbare att köpa in experter på olika områden. Men samtidigt lär vi oss mycket av att sköta det mesta själva, och det skapar en bred förankring och insikter i varför vi jobbar som vi gör, säger han.

Hälso- och trivselsatsning för hyresgästerna
Per Clarin lyfter fram hyresgästernas hälsa och arbetsmiljö som en allt viktigare aspekt för förvaltare att prioritera. Det handlar inte bara om trivsel- och hälsofaktorer i byggnaden som ventilation, rätt inomhustemperatur eller ljusinsläpp, utan även om att underlätta vardagen för hyresgästerna.

– I Syret 5 valde vi att hjälpa våra cykelburna hyresgäster. Ett tidigare outnyttjat källarutrymme omvandlades till cykelverkstad med lite verktyg och möjligheter till enklare underhåll och reparationer. Fastigheten har dusch- och omklädningsrum, och utanför byggnaden finns cykelparkering och cykelstation för pumpning av däck och mindre reparationer. Denna station är dessutom fri att använda för alla som behöver lite cykelsupport. Relativt enkla insatser som jag tror betyder mycket för hyresgästerna, säger Per Clarin.

Han nämner även bolagets återbruksarbete som ett område som skapar stora värden, utan att kräva alltför mycket resurser.

– Väggpartier, dörrpartier, takplattor eller hela kökspentryn – i de fall uttjänt material eller utrustning behöver bytas ut letar vi alltid efter återbruksalternativ. Här är det en fördel att vara en stor aktör eftersom vi har stora möjligheter att hitta lösningar i det egna beståndet, säger han.

Vilket är ditt främsta tips för att nå en effektiv och klimatsmart förvaltning?
– Dela kunskapen! Det är viktigt att involvera alla medarbetare inom förvaltningen och skapa en bred förankring kring hur bolaget ska jobba, och varför. Det är helt nödvändigt för att skapa engagemang, teamkänsla och en kultur där arbetssättet blir en naturlig del av hela verksamheten.

Text: Ulrika Ernström
redaktionen@forvaltarforum.se

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega