Siffrorna finns i en färsk rapport från Arbetsmiljöverket där det framgår att drygt var femte sysselsatt svensk har arbetsrelaterade fysiska eller psykiska besvär.

I undersökningen har omkring 15 000 i åldern 16–64 år svarat på frågor om sina arbetsrelaterade besvär via telefonintervjuer.

Läs hela artikeln: Stressbesvär på jobbet dubbelt så vanligt bland kvinnor

Ladda ned rapporten Arbetsorsakade besvär 2016 från Arbetsmiljöverket