Vill höja hyran med 2,5 procent

Botkyrkabyggen yrkar på en hyreshöjning med 2,5 procent från 2017.

Företaget har påbörjat en upprustning av cirka 8 500 bostadslägenheter byggda under det så kallade miljonprogrammet. Mot bakgrund av att bolaget dessutom ska nyproducera 300 lägenheter per år från 2020, tycker företagets vd Ulf Nyqvist att höjningen är rimlig.

– För att säkerställa bolagets långsiktiga överlevnad kommer det att under överskådlig tid behövas årliga hyreshöjningar som överstiger KPI. Dels för att inte äventyra den framtida ekonomiska stabiliteten och dels för att inte tvingas till kraftiga hyresförändringar i framtiden, säger Ulf Nyqvist.

Botkyrkabyggens låneskuld beräknas under 2017 öka med 515 miljoner kronor.

Hyreskravet omfattar bostäder, lokaler samt garage och p-platser.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega