Kompetens / Nytt om utbildning & kompetens

Kompetenssäkrad rekrytering genom Faval

Jan Gösbeck, vd för Fasticon Support ser många fördelar med Faval.

Fasticon Support är specialister på rekrytering inom operativ drift och skötsel och har nu börjat erbjuda Faval som en del i sitt rekryteringserbjudande.

Faval är valideringssystemet för fastighetsbranschens yrkesroller. Det är framtaget av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd och valideringen sker hos ackrediterade testcenter. Kunskapsmålen motsvarar gymnasieskolans utbildningar inom fastighet.

– För oss är Faval ett mycket användbart verktyg. Det innebär bland annat att vi kan erbjuda kompetenssäkrad rekrytering till yrkesrollerna fastighetsvärd, fastighetsskötare och fastighetstekniker, säger Jan Gösbeck, vd för Fasticon Support.

Testcenter hos Fasticon Support
Fasticon Support startades i våras som ett systerföretag till Fasticon Kompetens, som i många år har varit fastighetsbranschens ledande kompetensförsörjningsbolag.

Fasticon Support är en del av Fasticon Kompetens Holding som är ett av få ackrediterade testcenter och vars testledare kan utföra kartläggningar och valideringar mot både intyg och kompetensbevis.

Mäter faktiska yrkeskunskaper
Personlighetsanalyser och begåvningstester är vanligt förekommande i rekryteringssammanhang. Med Faval är det möjlighet att testa kandidaternas faktiska yrkeskunskaper.

Ytterligare en fördel är att det kan bredda rekryteringsunderlaget. Valideringen kan genomföras på flera språk och är en möjlighet även för den som saknar formell utbildning att bevisa sin yrkeskunskap.

Styrkor och utvecklingsbehov
– Vi arbetar med flera av landets ledande fastighetsbolag och det finns ett stort intresse av att kunna kvalitetssäkra kandidaterna under rekryteringsprocessen. Att veta exakt vilka styrkor de har och var det eventuellt finns ett utvecklingsbehov skapar samsyn och bra förutsättningar för både medarbetare och arbetsgivare.

Kvalitetssäkring
Framöver ser Jan Gösbeck även Faval som ett verktyg att kvalitetssäkra de medarbetare som arbetar som uthyrda konsulter hos bolagets kunder.

– Vi hyr även ut personal och ett kompetensbevis från Faval är ett utmärkt sätt att visa kunderna att medarbetarna de hyr in från oss verkligen har den kunskap som krävs för uppdraget. Dessutom stärker det både individen och branschen.

Slipper oro vid rekrytering
– Det råder kompetensbrist i branschen och därmed finns en viss oro hos fastighetsbolagen kring kompetensen vid rekrytering. Yrkesroller och fastighetsteknik utvecklas kontinuerligt och kraven förändras. Genom Faval ser vi, svart på vitt, hur kompetensen ser ut och hur den möter arbetsgivarens krav och förväntningar.

Jonas Gustavsson.

Råder kunskapsbrist
Även Jonas Gustavsson, vd för Fasticon Kompetens Holding, ser Faval som ett utomordentligt verktyg. Han anser dock att det råder en stor kunskapsbrist i branschen kring hur verktyget ska användas.

– Många fastighetsbolag vill kompetenssäkra och vidareutveckla sin personal. Det handlar både om att säkerställa kvalitén i den egna organisationen och om att arbeta med employer branding. Diös Fastigheter gick till exempel nyligen ut och berättade att de tänker använda Faval för att certifiera hela driftsorganisationen till fastighetstekniker enligt branschstandard. Det är ett jättebra initiativ.

– Många vill följa efter, men problemet är att få vet hur Faval fungerar. Det går inte att använda själv, utan valideringen måste ske av ett testcenter som ackrediterats av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. Vi är ett av en handfull testcenter runt om i Sverige, säger Jonas Gustavsson.

 Fasticon Kompetens-koncernen ser flera olika möjligheter att använda Faval:

  • Som ett verktyg för kvalitetssäkrad rekrytering.
  • Som ett verktyg inom kompetenskartläggning när det gäller befintlig personal.
  • Inom integrationsprojektet Fastighetstalang där avsikten är att hitta personal till fastighetsbranschen bland nyanlända. Ett pilotprojekt pågår i Botkyrka. Här används den webbaserade yrkeskartläggningen för att ta reda på om testpersonen har förutsättningar att arbeta inom fastighetsdrift- eller skötsel och vilken utbildning som behövs för att förverkliga det.
  • För att kompetenskartlägga arbetskraft via Arbetsförmedlingen och därmed tillföra nya individer till fastighetsbranschen. Här pågår en upphandling just nu.

Mer om Faval
Faval ger möjlighet att bli validerad mot kompetensbevis som visar på både teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som uppfyller branschens krav.
Faval består av tre moduler, dessa kan användas separat eller steg för steg:

  1. Kartläggning med självskattning. Bedömning av branschspecifik teknisk grundförståelse hos deltagaren.
  2. Validering mot intyg. Efter steg 1 görs en yrkesrollsinriktad validering mot intyg som utförs av ett upphandlat testcenter. Nu kan en utbildningsplan utarbetas för deltagaren.
  3. Validering mot kompetensbevis. Efter steg 2 genomförs eventuell utbildning som avslutas med Validering mot kompetensbevis hos upphandlat testcenter.
Läs fler artiklar på Förvaltarforum Kompetens
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega