Fyra av tio chefer är kvinnor

Andelen kvinnor på ledande poster växer i den traditionellt mansdominerade fastighetsbranschen. I dag är 41 procent av cheferna och 34 procent av styrelseledamöterna kvinnor. Det visar en undersökning från Fastigo.

Under de senaste åren har många fastighetsbolag arbetat aktivt med att bli mer jämställda. Det har nu gett resultat. Andelen kvinnliga chefer med personalansvar har de senaste två åren ökat med fem procentenheter till 41 procent. Även andelen kvinnliga vd:ar och styrelseordförande ökar. I dag är var femte vd och var femte styrelseordförande i fastighetsbranschen en kvinna.

– Genom att tänka nytt har fastighetsbranschen tagit en tätposition vad gäller jämställdhet. Till exempel ser vi tendenser att företag börjat anställa fler samhällsvetare i stället för ingenjörer. Det ger företaget nya infallsvinklar, ökad bredd och gör det lättare att rekrytera, säger Mona Finnström, vd för Fastigo.

Fastighetsbranschen sysselsätter i dag cirka 60 000 personer. Drygt 60 procent av alla anställda i branschen är män och knappt 40 procent är kvinnor. Inom de närmaste 10 åren behöver fastighetsbranschen rekrytera 11 000 personer.

Undersökningen genomfördes mellan den 12 och 30 maj 2016. Enkäten skickades ut till 768 vd:ar på fastighets- och bostadsföretag över hela landet. 309 svarade vilket ger en svarsfrekvens på 40 procent.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega