Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Alla tipsen för att slippa råttor

Att arbeta förebyggande är bäst. Det skriver Anticimex, som delar med sig av sina bästa råd mot det växande råttproblemet.

I början av 2017 kunde Anticimex berätta att sanering av råttor ökat med hela 67 procent de senaste tre åren.

Under 2016 genomfördes 51 000 saneringar och om vi ska tro på statistiken verkar även 2017 bli ett rekordår.

Nedanför artikeln finner du listor med Anticimex 15 tips för att slippa råttor utom- och inomhus.

Effektivaste saneringen
Att arbeta med förebyggande åtgärder är alltid det bästa och långsiktigt effektivaste sättet mot råttor. Det är dessutom det mest hållbara sättet, eftersom noll saneringar tär noll på jordens resurser och inte kräver några kemikalier alls, skriver Anticimex.

När Anticimex sanerar råttor använder bolaget alltid sin åtgärdstrappa vilket betyder att de ger råd och förebygger i första hand, sätter in mekaniska åtgärder i andra hand och använder bekämpningsmedel i sista hand.

Det finns flera typer av råttfällor som passar för olika ändamål, både vanliga analoga, råttfällor och digitala fällor som fungerar effektivt helt utan bekämpningsmedel.

Vanliga problem
Råttorna lever gärna i och omkring platser där det finns avfall. I våra tätorter kan den finnas i parker och avloppssystem.

Om oturen är framme kan de söka sig in i fastigheter och ställa till skador. Otäta avloppsstammar och -brunnar kan ge den fritt spelrum.

För att förebygga är det viktigt att se till att det inte finns några vägar in i hus eller lokaler. Täpp till och tänk på att det räcker med ett hål stort som en enkrona för att en råtta ska ta sig in i väggen eller taket, skriver Anticimex.

Källa: Anticimex

Så slipper du råttor utomhus

 • Täta hål i grund.
 • Sätt metallnät på håligheter i grunden och ventiler med en maskvidd på högst 10 mm och trådtjocklek på minst 0,7 mm (rostfritt, koppar eller mässing).
 • Se till att gräset är kortklippt runt huset.
 • Undvik att plantera buskar och träd nära fasaden.
 • Undvik klätterväxter mot fasaden (gnagare klättrar bra)
 • Stapla inte ved, trädgårdsmöbler eller annat som ska vinterförvaras intill fasaden.
 • Mata inte fåglar och ta helst upp spillet som hamnat under fågelbordet.
 • Se till att det är lock på sopbehållare, att eventuella komposter sköts samt är placerade en betydande bit från huset.
 • Håll rent under altaner och låga balkonger. ”Bråte” utgör skydd för gnagarna.

Så slipper du råttor inomhus

 • Håll uppsikt på vinden.
 • Håll rent i källare. Placera kartonger på hyllor.
 • Kontrollera luftningsrör från toaletten upp till vinden.
 • Se till att mat inte ligger framme. Töm skafferiet i sommarstugan.
 • Kontrollera att galler till golvbrunnar sitter fast samt att det finns vatten i dem som hindrar gnagarna.
 • Se till att genomföringar, till exempel under diskbänken, för rör och kablar är täta. Något som brukar glömmas bort är genomföringar till elementrör.

Känner du till det här om råttor?

 • En råtta tar sig in genom ett 20 mm litet hål vilket är lika stort som diametern på en enkrona.
 • En råtta kan klättra flera våningar på insidan av ett lodrätt avloppsrör.
 • Ett råttpar kan i teorin ge upphov till 800 – 1 000 nya individer under ett år.
 • En råtta lever 1-3 år och kan bli 25 cm lång, svansen oräknad.
 • Råttor simmar bra.
 • En råtta kan hoppa en meter utan ansats.

Biologiska fakta om råttor
Brunråttan (Rattus norvegicus) blir mellan 20–30 cm lång, utan svans. Svansen är cirka 15–23 cm lång. Råttorna gräver ut gångsystem där de bor och förvarar sin mat. Ungarna är könsmogna redan vid 2–4 månaders ålder, vilket innebär att råttorna kan föröka sig mycket snabbt. Ett råttpar kan därför ge upphov till mellan 800 och 1 000 ungar per år.

Läs mer på Anticimex hemsida

 

 

 

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega