Expertsvar

Vad gäller när hyresgäst lämnar lägenhet i skadat skick?

EXPERTEN SVARAR

Har en hyresgäst som avflyttat och lämnat lägenheten i skadat och ostädat skick rätt att därefter få tillträde till lägenheten för att själv reparera och städa? Rune Thomsson reder ut vad som gäller

Läs mer

Arbetsgivares ansvar för rehabilitering?

EXPERTEN SVARAR

Charlotta Stensson på Fastigo reder ut vilket ansvar en arbetsgivare har för en arbetstagares rehabilitering och som vad krävs för att leva upp till det lagstadgade rehabiliteringsansvaret.

Läs mer

Förslag kan ge bättre hyresmarknad

EXPERTEN SVARAR

Vanja Hermansson på Landahl Advokatbyrå kommenterar förslaget om skärpta regler för handel med hyresrätter.

Läs mer

Varför tas inte interna utvecklingsprojekt på allvar?

EXPERTEN SVARAR

Varför tas inte interna utvecklingsprojekt på samma allvar som externa byggprojekt? Det frågar sig Rikard Lindberg och Jonas Säther på Meta och ger några tips för att höja statusen.

Läs mer

Tidsnöd på grund av politiska beslut medger inte undantag från LOU

EXPERTEN SVARAR

Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast i en ny dom. Advokat Kristian Pedersen sammanfattar domen och vilka effekter den får.

Läs mer

Vad gäller vid snöskottning på tak?

EXPERTEN SVARAR

Lisa Strandberg, förhandlare och rådgivare på Fastigo ger råd inför vinterns snöfall.

Läs mer

Rätt tillfällen att säkra information

EXPERTEN SVARAR

Vilka är de smartaste sätten att få verksamheten att kvalitetssäkra strategisk information? Rikard Lindberg och Birgitta Eckerwall Brandt på Meta ger tre konkreta tips.

Läs mer

Hur påverkas vi av nya reglerna för dataskydd?

EXPERTEN SVARAR

Fredrik Gustafsson, advokat och specialist på IT-relaterad juridik, reder ut hur den nya dataskyddsförordningen påverkar fastighetsägare.

Läs mer

Tillgång till lägenhet för eget bruk

EXPERTEN SVARAR

Rune Thomsson redogör för vad som gäller om man som köpare av en fastighet vill få tillgång till en uthyrd lägenhet för eget bruk.

Läs mer

Kan man ändra i offentligt upphandlade avtal?

EXPERTEN SVARAR

Kristian Pedersen på Advokatfirman Kahn Pedersen redogör för vad som gäller enligt LOU och civilrätten.

Läs mer