Hur tar vi bäst emot sommarjobbarna?

Handledning, arbetsmiljöfrågor, sjukskrivning och andra praktiska frågor får du här tips och råd om från arbetsgivarexperten Susanne Svensson. Tänk på att sommarjobbare kan bli framtida medarbetare, så passa på att marknadsföra branschen.

Sommarlovet närmar sig och det är snart dags att ta emot sommarjobbarna. För många av ungdomarna är ett sommarjobb den första kontakten med det riktiga arbetslivet, att få tjäna egna pengar och få ingå i ett nytt sammanhang. För att det ska bli en bra upplevelse både sommarjobbaren och arbetsgivaren finns det några saker att tänka på.

 • Introduktion och handledning
  När du anställer sommarjobbare är det viktigt med en grundlig introduktion. Då kan ungdomarna lättare ta till sig information och instruktioner för arbetet. Första arbetsdagen är det många praktiska frågor med nycklar, arbetskläder och lunchrum. Det kan vara enkla saker som att inte hålla på med mobilen under arbetstid, hur viktigt det är att passa arbetstider och veta när det är dags för rast och hur länge.

  Arbetet bör ske under ledning och tillsyn av en kunnig och intresserad handledare som finns till hands under hela sommarjobbet för att ge råd och stöd. Genom en bra handledning får du som arbetsgivare en möjlighet att marknadsföra fastighetsbranschen som det absolut bästa valet när det gäller en fortsatt karriär och yrkesval. Passa på att visa den bredd som finns i branschen och alla fördelar som finns med att arbeta i den.

 • Arbetsmiljöansvar
  Något som är extra viktigt att säkerställa är att de minderåriga behöver hanteras särskilt med tanke på en del arbetsmiljöfrågor. Det är viktigt att ni går igenom en riskbedömning med sommarungdomen samt informera säkerhetsföreskrifter, utrymningsvägar och var brandsläckare finns. I arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2012:3 ”Minderårigas arbetsmiljö” kan man läsa mer. Här finns också regler om arbetstider för minderåriga i olika åldrar och hur arbetstiden får förläggas. I bilagan finns en uppräkning av riskfyllda arbetsuppgifter. Huvudregeln är att minderåriga aldrig får utföra de riskfyllda arbetsuppgifter som finns i listan om inte något av undantagen är uppfyllt.

 • Vad händer om sommarjobbaren blir sjuk?
  Informera sommarjobbaren om era interna rutiner för sjukanmälan. Även sommarjobbare har rätt till sjuklön redan från första arbetsdagen. Det finns dock en begränsning för de som har en anställning kortare än en månad där sommarjobbaren får sjuklön först efter fjorton dagars anställning. Detta gäller dock bara om arbetet påbörjats, det vill säga att arbetstagaren en gång infunnit sig på arbetet eller varit på väg till arbetet.

 • Vad kan jag göra om det inte riktigt fungerar?
  Om det av någon anledning inte fungerar med sommarjobbaren så är det upp till dig som arbetsgivare att säga ifrån, vägleda och förklara vad som gäller på arbetsplatsen. I vissa fall måste du kanske som arbetsgivare skriftligen förklara vad som gäller, vad sommarjobbaren brutit emot och vad det eventuellt kan få för konsekvenser.


Susanne Svensson,
förhandlare/rådgivare Fastigo

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega