Expertsvar

Avgift vid upplåtelse i andra hand

EXPERTEN SVARAR

Lucas Rehn, fastighetsjurist på HSB, om möjligheten att ta ut avgift vid andrahandsupplåtelse av bostadsrätt

Läs mer

Hur säga upp hyresavtal när hyresgäst har dött?

EXPERTEN SVARAR

Juristen Aziza Örs reder ut hur man ska gå tillväga när man vill säga upp ett hyresavtal när hyresgästen avlidit.

Läs mer

Vad gäller vid semesterledighet?

EXPERTEN SVARAR

Johan Svalling på Fastigo reder ut rättigheter och skyldigheter i samband med semester.

Läs mer

Vad gäller vid försenat tillträde till lokal?

EXPERTEN SVARAR

Cecilia Stenfalk, advokat på Landahl Advokatbyrå, redogör för en hovrättsdom om försenat tillträde till lokal och konsekvenserna av domen.

Läs mer

Vad måste jag tänka på vid rekrytering?

EXPERTEN SVARAR

Susanne Svensson, förhandlare och rådgivare på Fastigo tipsar om vilka regler du behöver ha koll på inför en rekrytering.

Läs mer

Leverantör får inte gynnas eller missgynnas

EXPERTEN SVARAR

Advokat Kristian Pedersen ger, med hänvisning till en aktuell dom i kammarrätten, svar på när man får använda fabrikat och modeller som exempel vid offentlig upphandling. 

Läs mer

Hur identifierar och hindrar man skenbyten?

EXPERTEN SVARAR

Sara Björkeholm på Landahl Advokatbyrå tipsar om varningssignaler för att hindra skenbyten.

Läs mer

Vad gäller vid föräldraledighet?

EXPERTEN SVARAR

Johan Svalling på Fastigo reder ut arbetsgivares och arbetstagares rättigheter och skyldigheter när du är föräldraledig.

Läs mer

Vad gäller när hyresgäst lämnar lägenhet i skadat skick?

EXPERTEN SVARAR

Har en hyresgäst som avflyttat och lämnat lägenheten i skadat och ostädat skick rätt att därefter få tillträde till lägenheten för att själv reparera och städa? Rune Thomsson reder ut vad som gäller

Läs mer

Arbetsgivares ansvar för rehabilitering?

EXPERTEN SVARAR

Charlotta Stensson på Fastigo reder ut vilket ansvar en arbetsgivare har för en arbetstagares rehabilitering och som vad krävs för att leva upp till det lagstadgade rehabiliteringsansvaret.

Läs mer