Att leda med värderingar – vad betyder det?

Du har fått en ny ledarroll där du även ska leda medarbetare från en adderad avdelning, utan samma bakgrund och kompetens som du. Kanske ställs andra förväntningar på dig nu – att leda genom ”företagets värderingar”? Lugn, Experten coachar dig.

Det ställs ofta mer krav på ledarskapet när du som ledare inte bara leder medarbetare med samma bakgrund och kompetens som du själv. I sådana situationer kan en lösning vara att arbeta med ett värderingsstyrt ledarskap med utgångspunkt från företagets övergripande värderingar. Även om dessa finns på plats formellt så är det tyvärr vanligt att de inte används i det dagliga operativa arbetet.

Värderingar fungerar som en slags inbyggd kompass som avgör hur du väljer, vad du tycker att är viktigt och värdefullt, rätt eller fel och vad vi uppskattar i livet.

Ett värderingsstyrt ledarskap är ett tydligt sätt att inta sin ledarroll och förmedla företagets värderingar till andra. Ett medvetet värderingsarbete skapar förståelse för både dig själv och organisationens drivkrafter och värderingar. De påverkar våra val, våra attityder och vårt beteende, ofta omedvetet.

Värderingar reflekterar varumärke och strategi
Grunden till att leda utifrån värderingar är att ledare trivs med utmaningen och ansvaret som ledarskapet innebär. Värderingarna ska reflektera varumärket och vara tydligt kopplade till företagets strategi för att utvecklas och uppnå sina målsättningar och möta förväntningarna från anställda, ägare och andra investerare.

Värderingsarbetet är inte bara en ”HR-fråga”, utan det är en viktig nyckel i företagets strategi och ska påverka de olika processerna och verksamheten inom företaget.

5 steg för att lyckas
Här följer några steg och råd för att lyckas med ett värderingsstyrt ledarskap:

  1. Som ny ledare för en grupp är det naturligt att du samlar gruppen men gör det inte i form av en kick-off eller social aktivitet enbart utan var tydlig med att det handlar om gruppens roll i företaget och verksamheten.
  2. Om många av medarbetarna från de olika grupperna inte är vana att ses tillsammans eller naturligt ser dig som en ledare kan det vara bra att första gången ta hjälp av någon som faciliterar mötet och diskussionerna, det kan vara någon från till exempel HR eller annan del av företaget eller också någon utifrån som professionellt arbetar med dessa frågor.
  3. Utgå från företagets samtliga värderingar eller om dessa är för omfattande välj ut några av dem.
  4. Diskutera i grupp och tillsammans vad dessa värderingar betyder för var och en och för gruppen i det dagliga arbetet och hur dessa värderingar kan innebära förbättringar och ett positivt arbetsklimat.
  5. Definiera nyckelbeteenden i ert dagliga arbete för att dessa värderingar ska sägas genomsyra avdelningen.

Malin Avalon Engquist
Konsultchef Humanova Ledarskap

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega