Coachande ledarskap – vad är det?

Fråga: Jag får återkommande feedback från mina medarbetare att jag ska vara en mer coachande ledare. Kan jag få konkreta verktyg/ tips kring hur jag ska vara för att uppfylla kriterierna för ett coachande ledarskap?

Coachande ledarskap är en ledarstil som fokuserar på att utveckla och stärka medarbetarnas kompetens och potential. I stället för att bara ge instruktioner och direktiv arbetar coachande ledare aktivt med att guida, stödja och inspirera sina medarbetare. Genom att använda sig av coachande ledarskap kan du som ledare skapa en miljö där dina medarbetare känner sig motiverade, engagerade och ansvariga för sina uppgifter. Nedan följer fem tips som kan hjälpa dig att bli en coachande ledare:

  1. Lyssna aktivt. En coachande ledare är bra på att lyssna och verkligen förstå vad medarbetarna säger. Genom att lyssna aktivt kan du fånga upp viktig information och visa att du bryr dig om deras åsikter och perspektiv. Ge utrymme för öppen dialog och skapa en trygg miljö där dina medarbetare känner sig bekväma att dela sina tankar och idéer.

  2. Ställ öppna frågor. I stället för att ge färdiga svar och lösningar är det viktigt att ställa öppna frågor som stimulerar medarbetarnas reflektion och egna tänkande. Genom att ställa frågor som ”Hur tror du att du kan lösa detta problem?” eller ”Vad är dina tankar om den här situationen?” ger du medarbetarna möjlighet att aktivt själva delta i problemlösning och beslutsfattande.

  3. Att ge konstruktiv feedback. En coachande ledare är skicklig på att ge konstruktiv feedback som hjälper medarbetarna att växa och utvecklas. Fokusera på att ge specifika och konkreta exempel, både på framgångar och områden som kan förbättras. Var tydlig med dina förväntningar och ge stödjande råd och tips för att hjälpa medarbetarna att nå sina mål.

  4. Skapa utmanande mål. En viktig del av coachande ledarskap är att hjälpa medarbetarna att sätta upp mål och sedan stötta dem på vägen att nå dem. Genom att sätta realistiska men samtidigt utmanande mål kan du inspirera och motivera dina medarbetare att sträva efter framgång. Var aktivt engagerad i att följa upp målen och erbjuda stöd och resurser vid behov. 

  5. Utveckla medarbetarnas förmågor. En coachande ledare ser till att medarbetarna får möjlighet att utveckla och stärka sina kunskaper och kompetenser. Identifiera vilka områden där medarbetarna vill växa och erbjuda lämpliga insatser såsom till exempel utbildningar, mentorprogram eller projekt som kan hjälpa dem att utvecklas. Se till att skapa en kultur av kontinuerligt lärande och utveckling inom teamet. Inom utveckling gäller det att tillsammans vara kreativ, för det behöver inte kosta massa pengar för företaget.

Lycka till!

Malin Avalon Engquist
Konsultchef Humanova Ledarskap

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega