Expertsvar

Kan fastighetsbolag förbjuda trångboddhet?

EXPERTEN SVARAR

Får fastighetsägare reglera hur många personer som får bo i en lägenhet? Christel Hackman, advokat och delägare på Landahl Advokatbyrå, kommenterar frågan.

Läs mer

Vilken fördelningsnyckel är bäst för ramavtalet?

EXPERTEN SVARAR

Kristian Pedersen på Advokatfirman Kahn Pedersen redogör för vilka fördelningsnycklar utöver rangordning som kan användas vid avrop från ramavtal enligt nya LOU.

Läs mer

Får hyresgäst hyra ut sin lokal mot min vilja?

EXPERTEN SVARAR

Advokat Stefan Waldemarsson på Landahl advokatbyrå reder ut begreppen.

Läs mer

När ger störningar rätt till nedsatt hyra?

EXPERTEN SVARAR

Advokat Stefan Waldemarsson på Landahl advokatbyrå reder ut begreppen

Läs mer

Vad gäller när hyresgäst vill ändra villkoren?

EXPERTEN SVARAR

Vad bör man tänka på när en lokalhyresgäst säger upp ett hyresavtal för villkorsändring. Juristen Rune Thomsson ger dig besked.

Läs mer

När kan vi använda projekttävlingar?

EXPERTEN SVARAR

Advokat Kristian Pedersen på Advokatfirman Kahn Pedersen svarar på frågan.

Läs mer

Vem har ansvar för skador vid andrahandsuthyrning?

EXPERTEN SVARAR

Advokat Stefan Waldemarsson på Landahl advokatbyrå redogör för två rättsfall som ger vägledning.

Läs mer

Får man kräva miljömärke vid offentlig upphandling?

EXPERTEN SVARAR

Advokat Kristian Pedersen på Advokatfirman Kahn Pedersen svarar på frågan.

Läs mer

Vad gäller när hyresgäst bara betalar en av flera hyresskulder?

EXPERTEN SVARAR

Advokat Robert Ström på Advokatfirman Landahl svarar på frågan.

Läs mer

Så hanterar du onormalt låga anbud

EXPERTEN SVARAR

Om du vid en upphandling får in misstänkt låga anbud bör du alltid be om en skriftlig förklaring till det låga priset. Genom att aktivt följa upp dina avtal minskar du även risken på sikt för att få onormalt låga anbud.

Läs mer