Expertsvar

När behövs hyresgästens godkännande vid renovering?

EXPERTEN SVARAR

Viktigt starta godkännandeprocessen i god tid, skriver Frank Nordin, jurist på Landahl Advokatbyrå.

Läs mer

Höjd Las-ålder och ålder för uttag av allmän pension

EXPERTEN SVARAR

Charlotta Stensson om förlängt anställningsskydd och höjd pensionsålder.

Läs mer

Vad innebär försäkringsplikten enligt AB 04 och ABT 06?

EXPERTEN SVARAR

Jurist Henning Rönström om vad beställare och entreprenör bör tänka på och vara överens om.

Läs mer

Positioneringsteknik i arbetslivet

EXPERTEN SVARAR

Fastigos Lisa Strandberg om när arbetsgivaren får installera gps i bilar som används av de anställda i tjänsten.

Läs mer

Vad gäller för uppsägning av andrahandsavtal i lokal?

EXPERTEN SVARAR

Christel Hackman på Landahl Advokatbyrå ger vägledning.

Läs mer

Fast pris eller löpande räkning i entreprenad?

EXPERTEN SVARAR

Advokat Eric Grimlund ger råd inför att du tecknar entreprenadkontrakt.

Läs mer

Har alla rätt att vara tjänstlediga från jobbet?

EXPERTEN SVARAR

Det finns tre sorters rätt till tjänstledighet, skriver Fastigos Victoria Lindström.

Läs mer

Hur fungerar ramavtal vid offentlig upphandling?

EXPERTEN SVARAR

Advokat Kristian Pedersen skriver om vikten av att använda ramavtal vid offentlig upphandling på rätt sätt.

Läs mer

Den tysta byggnaden

EXPERTEN SVARAR

Den fastighetsägare som tar fram verktyg och rutiner för att säkerställa den digitala säkerheten kan erbjuda något som i framtiden kommer vara nödvändigt, skriver Daniel Blom och Jimmy Strandhav från Meta.

Läs mer

När kan bostadshyresgäst överlåta en hyresrätt?

EXPERTEN SVARAR

En bostadshyresgäst har möjlighet att under vissa förutsättningar överlåta hyresrätten till annan person. Denna rätt gäller både privatpersoner som dödsbon, skriver Aziza Örs.

Läs mer

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Välj ett giltigt formulär