Induktionsspis och klinkers är ordinär standard

En hyresvärd i Solna fick rätt i Hyresnämnden att totalrenovera alla lägenheter i samband med ett stambyte trots att nästan hälften av de boende var emot. Hyresvärden har ett beaktansvärt intresse av att genomföra åtgärderna, konstaterar Hyresnämnden.

Fastighetsägaren ville i samband med ett stambyte i fastigheten som är byggd 1969 passa på att uppgradera gemensamma utrymmen och modernisera alla 33 lägenheter i huset.

Det handlar bland annat om nya kök med nya vitvaror, nya badrum, nya eller renoverade parkettgolv, nya fönster och balkongdörrar, ommålning/tapetsering samt säkerhetsdörr med nya lås.

Dessutom ska huset få nya nya vatten- och avloppsledningar samt ny el med jordfelsbrytare.

14 hyresgäster protesterade
14 av husets hyresgäster motsatte sig upprustningen och drev ärendet vidare till Hyresnämnden.

De boende ansåg att det handlade om en lyxrenovering för att hyresvärden skulle kunna höja hyrorna. Bland annat var man skeptisk till induktionsspis i köket och klinkers i delar av hallen.

Beaktansvärt intresse
Men Hyresnämnden konstaterar att hyresvärden har ett beaktansvärt intresse av att genomföra de begärda åtgärderna och att dessa inte framstår som oskäliga mot hyresgästerna.

”Av ekonomiska och förvaltningsmässiga skäl får det anses ligga i hyresvärdens intresse att i samband med stambyte åtgärda samtliga lägenheter i ett sammanhang och att lägenheterna får en enhetlig standard och utrustning. På samma sätt är det motiverat att vidta åtgärder i de allmänna utrymmena. Åtgärderna är enligt Hyresnämnden varken omotiverade eller medför en högre standard än den som är ordinär för upprustade lägenheter och tillhörande gemensamma utrymmen”, skriver Hyresnämnden i sitt beslut.

Beslutet överklagades sedan till hovrätten som också gick på hyresvärdens linje.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se