Arbeta hållbart med välskött underhållsplan för plånbok och miljö

Välskötta underhållsplaner hjälper fastighetsägare, hyresvärdar och BRF:er att skapa träffsäkra budgetar, prioritera det viktigaste underhållet och undvika oförutsedda utgifter – samtidigt som de tänker på miljön. Det går faktiskt att arbeta både hållbart och ekonomiskt.

Patrick Andersson på Aareon Nordic.

För Patrick Andersson och hans team på Aareon Nordic är det ständiga miljöarbetet en naturlig del av deras uppdrag.

– Det är alltid billigare att underhålla än att byta till nytt – det är kostsamt att riva bort och sätta upp nytt, vilket påverkar både miljö och plånbok negativt. En annan aspekt är att fastigheten inte kan nyttjas som det är tänkt under ett långdraget underhållsarbete. Det blir en serviceförlust gentemot hyresgästen, säger Patrick Andersson, chef på Real Estate Advisory Service som jobbar med konsulttjänster för underhållsplanering.

Hitta rätt detaljnivå för er underhållsplan

För att kunna hämta hem vinsterna i arbetet med underhållsplanering måste planeringen vara genomförbar. Ett vanligt problem som uppstår vid skapandet av underhållsplaner är att inte lyckas hitta rätt detaljnivå på underhållet. Planen blir antingen för omfattande eller för generell.

– Grunden i den tjänst vi erbjuder är vår expertis – att lägga underhållsplaneringen på rätt nivå för respektive fastighet och organisation. En för detaljerad underhållsplan gör att åtgärden inte kan utföras på ett rationellt sätt. Samtidigt är det en balansgång i att inte heller vara så generell så att vi tappar den kvalité som underhållsplanen ska ge oss, säger Patrick Andersson.

REPAB-fastighetsböcker hjälper er att fatta rätt beslut

Förutom den naturliga miljöaspekten har REPAB-fastighetsböcker arbetat proaktivt för miljön genom det beslutsunderlag de ger i form av underhållskoder för att till exempel byta ut trasiga värmepumpar, ta hand om dagvatten och nu senast för solceller.

– Jag blev väldigt positivt överraskad över att man redan har implementerat koder för solceller i REPAB-böckerna. Det betyder att våra kunder redan nu har beslutsunderlag för att investera, underhålla och reinvestera i solceller för sina byggnader, säger Patrick Andersson.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega