Öbos nya renoveringsstrategi

– Vi vill och behöver öka tempot, säger Emil Ring, gruppchef för byggprojektledarna.

Örebrobostäder har tagit fram en strategi för hur man framöver ska renovera sina fastigheter ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart. Strategin innehåller fyra nivåer.

Örebrobostäder (Öbo) har liksom de flesta kommunala bolag stora renoveringsinsatser framför sig. De närmaste 20 åren räknar bolaget med att renovera cirka 15 000 av sina 23 000 lägenheter.

Öbo har hittills renoverat cirka 2 000 lägenheter. Dessa hus har då totalrenoverats och blivit i princip som i nyskick. Den nya renoveringsstrategin ska ge mer variation i beståndet.

Vill öka tempot
– Det är flera parametrar som gör att vi nu tänker annorlunda, säger Emil Ring, gruppchef för byggprojektledarna på Öbo, som bland annat berättade om den nya strategin på Allmännyttans fastighetsvecka.

– En aspekt är att vi vill och behöver öka tempot på renoveringen och då har vi varken tid eller råd att göra så omfattande renoveringar. Vi är stolta över de totalrenoveringar vi gjort men behöver större variation och differentiering av hyror för att tillmötesgå alla hyresgäster. Dessutom vill vi balansera ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet i strategin.

Fyra olika nivåer
Renoveringsstrategin innehåller fyra olika nivåer:

  • Underhållsprojekt (där bara det mest nödvändiga görs som att exempelvis byta, tak, fönster eller dörrar).
  • Stamrenovering (exempelvis byte av stammar, badrum och fastighetsel.

I båda dessa utförs åtgärderna med kvarboende.

Tydligt för alla

  • Standardrenovering (renoverar stora delar av huset men behåller funktionella delar och energianvändningen minskar med 30 procent. Hyresgästerna flyttar ut under byggtiden som är två–fem månader).
  • Helrenovering (renoverar i princip hela huset som blir i nyskick och energianvändningen halveras. Detta omfattar i princip alla hus från 1940- och 50-talen. Under denna tid är husen tömda cirka ett år. Inom konceptet erbjuds tre olika utrustningsnivåer för att skapa valfrihet).

– En stor fördel med strategin är att det blir tydligt hur våra renoveringar ska gå till framöver, såväl för oss som våra kunder, leverantörer och hyresgästföreningen, säger Emil Ring.

Jagat kilowattimmar
Som hjälp att balansera hållbarhetsaspekterna har man utvecklat en hållbarhetskalkyl som ska garantera att inte något hållbarhetsmål tar överhanden.

– Tidigare har vi till exempel haft fokus på att jaga kilowattimmar och lyckats halvera vår elförbrukning på 15 år vilket är oerhört positivt. Nu vill vi snarare vrida fokus till vad som är det bästa ur klimatpåverkansynpunkt, bli duktigare på att kalkylera klimatpåverkan för att kunna väga varsam renovering mot stora energieffektiviseringsåtgärder. Vidare kan kraftiga energiåtgärder till exempel medföra längre evakuerings- och byggtider och högre byggkostnader, vilket kan vara negativt ur såväl ett socialt som ett ekonomiskt perspektiv. Detta vill vi synliggöra och ha som beslutsunderlag med hjälp av vår nya hållbarhetskalkyl.

Den nya renoveringsstrategin har utvecklats bland annat utifrån bolagets egna erfarenheter av tidigare renoveringar, intervjuer med hyresgäster och djupintervjuer med tolv andra bostadsbolag.

Text: Hans Hellberg

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega