Riksbyggen och Stockholm Exergi vill skapa minusutsläpp

Riksbyggen vill gå i spetsen, säger Mari-Louise Persson, energistrateg på Riksbyggen.

Stockholm Exergi tar tillsammans med sex kunder, varav Riksbyggen är en av dessa, ett viktigt steg för minskade utsläpp av koldioxid. Genom avsiktsförklaringar om fjärrvärme med noll- eller minusutsläpp visar man en tydlig ambition att tillsammans bidra till att nå klimatmålen.

Genom en process som kallas pyrolys omvandlas trädgårdsavfall till biokol som binder koldioxid. Samtidigt skapas värme som Stockholm Exergi tar vara på och distribuerar till stockholmarna genom fjärrvärmesystemet. Det här är upplägget bakom initiativet fjärrvärme med minusutsläpp.

– Som en av Sveriges största fastighetsförvaltare vill Riksbyggen gå i spetsen för att utveckla nya fjärrvärmeprodukter som i framtiden kan hjälpa våra kunder att minska sitt klimatavtryck och i framtiden till och med bidra till en kolsänka. Riksbyggen undersöker också just nu möjligheten att använda biokol i sin fastighetsförvaltning, säger Mari-Louise Persson, energistrateg på Riksbyggen

– Vi befinner oss i en omfattande klimatutmaning och behöver vara innovativa. Det handlar om att utveckla teknik som inte bara minskar utsläpp utan även minskar koncentrationen av koldioxid i atmosfären, och samtidigt erbjuda produkter som möter kundernas drivkraft att nå sina klimatmål, säger Ulf Wikström, hållbarhetschef på Stockholm Exergi.

Fjärrvärmens möjligheter
I den riktningen tar nu Stockholm Exergi tillsammans med kunderna Akademiska Hus med KTH och Stockholms universitet, AMF Fastigheter, Fabege, Heba Fastighets AB, Riksbyggen och Vasakronan ett kliv. Kunderna har skrivit på en avsiktsförklaring om att köpa fjärrvärme med noll- eller minusutsläpp och stödja Stockholm Exergis storskaliga biokolssatsning.

– De här kunderna visar tydligt att de tror på fjärrvärmen och dess möjligheter att skapa minusutsläpp. Deras uttalade vilja är väldigt värdefull för oss i det fortsatta arbetet då vi gemensamt med våra kunder ska hitta koncept och affärsmodeller för att en storskalig anläggning för produktion av biokol i Stockholm ska kunna bli verklighet, säger Ulf Wikström.

Stockholm Exergi har som mål att vara klimatpositiva 2025. En kolsänka i form av en storskalig anläggning för avskiljning av koldioxid från bioenergi (bio-CCS) är nödvändig för att lyckas nå målet. Andra centrala delar är en biokolsanläggning, en ny sorteringsanläggning i Brista samt stängning av den sista koleldade pannan vid Värtaverket, vilket skedde tidigare i år.

Källa: Riksbyggen

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega