”Med tidigt beslut och start, så kostar certifieringen mindre”

Marika Gille, ny chef för certifieringen BREEAM på Sweden Green Building Council (SGBC). – Certifiering är viktigt då det är ett bevis på att fastigheten upprätthåller en viss kvalitet och är en mer hållbar byggnad. Alla måste hjälpa till i omställningen till en mer hållbar framtid och certifieringarna är ett verktyg som kan användas i den omställningen.
Stockholms centralstation miljöcertifieras

Jernhusen och Cowi miljöcertifierar Stockholms centralstation. Utformning och drift har bedömts och certifierats enligt det internationella systemet BREEAM In-Use. – Vi valde att testa BREEAM…Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega