Partnertext från Yieldly

Slopa schablonerna – nyckel till kostnadseffektiv förvaltning

Fastighetsbranschen står inför viktiga val i teknikens era; med hjälp av digitala lösningar i driften kan kostnaden för skötsel och tillsyn minskas med upp till 70%. Avgörande är att man betalar för faktiskt utfört arbete istället för schabloner. 

Trots den digitala revolutionens genomgripande effekter på olika branscher, kämpar många bolag i fastighetssektorn fortfarande med att hänga med. Det kan ofta vara svårt för fastighetsägare att få insikt i de faktiska åtgärder som utförs på plats i fastigheterna och kostnaderna för tillsyn och skötsel är högre än vad de skulle behöva vara. En nyligen genomförd analys indikerar att betydande ekonomiska vinster är inom räckhåll med hjälp av digitala innovationer.

Tommy Jansson, Slättö

– Som många andra fastighetsägare har vi tidigare betalat för utfört arbete baserat på schabloner. Vi har dessutom saknat ett bra verktyg för att kunna göra en systematisk planering och uppföljning av skötsel och tillsyn i våra fastigheter, säger Tommy Jansson, Head of Asset Management Residential, på Slättö. Han fortsätter:

– Från april 2023 har vi påbörjat en utrullning av Estate Logs verktyg i våra fastigheter, vilket har gett oss tillgång till faktiska data för våra fastigheter och relevant benchmarkdata. Vi har därmed gått bort ifrån användandet av schabloner för tillsyn och skötsel. Det, i kombination med att vi har optimerat planeringen av arbetet som utförs i varje fastighet, har hittills lett till en minskning av årskostnaden för skötsel och tillsyn med 62,5%, det vill säga från 40 kr till 15 kr per kvadratmeter.

Maximerar effektiviteten
Tillgång till digitala verktyg, som kan transformera det traditionella tillvägagångssätt som fortfarande är utbrett hos fastighetsägare, är essentiellt för att skapa och bibehålla en hållbar och konkurrenskraftig verksamhet. Det synkroniserar förvaltare, ägare och driftentreprenörer i en gemensam förståelse av fastighetens behov.

Genom att finkalibrera processer och arbetsflöden maximeras effektiviteten och kostnaderna minimeras. Som en följd av detta förbättras även kvaliteten och kostnaderna för felavhjälpande underhåll minskar.

Potential att spara sjusiffrigt

Daniel Daagarsson, Ramboll

Fallstudier från framstående fastighetsägare som bland andra Brunswick Real Estate och Slättö, har visat på faktiska besparingar på mellan 50–60% efter att ha implementerat effektiva digitala verktyg i driften. Dessa framgångshistorier förstärker tesen att många fastighetsägare har potential att spara sjusiffriga belopp bara genom att använda digitala verktyg och arbetssätt i driften.

– För oss är tillgång till rätt digitala verktyg en grundbult i hela Yieldlykonceptet. Kombinationen av datadrivna och detaljerade insikter om fastigheten och en förvaltningsorganisation med hög teknisk kompetens ger oss helt andra förutsättningar att förvalta och utveckla enskilda fastigheter och hela fastighetsbestånd än med traditionella metoder, säger Daniel Daagarsson, Chef Buildings på Ramboll.

Vill du veta mer om hur du kan uppnå betydande kostnadssänkningar och samtidigt öka hållbarheten och värdet på dina fastigheter? Läs mer här eller kontakta Yieldlyteamet.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega