Akademiska Hus satsar på solceller

Solcellsanläggningen på Campus Ultuna ska öka med 7 700 kvadratmeter.

Akademiska Hus gör en stor satsning på förnybar energi genom att öka sin solcellskapacitet med 50 procent.

Ökningen sker när majoriteten av taken på Campus Ultuna i Uppsala nu täcks med solceller. Fastighetsbolagets totala solelproduktion kommer därmed att stiga från 2 till 3 miljoner kWh/år sett över hela beståndet.

Sedan 2007 har Akademiska Hus kontinuerligt försett landets campusområden med solcellsanläggningar som ett led i att minska mängden köpt energi och istället satsa på förnybara energikällor.

De senaste åren har antalet anläggningar på campus ökat rejält och under 2018 tar bolaget nu ytterligare ett grönt kliv framåt för att skapa än mer hållbara campusområden.

7 700 kvm solceller
– Satsningen på solceller stärker Campus Ultuna som en plats för hållbar utveckling och bidrar samtidigt positivt till Akademiska Hus ambitiösa energimål, säger Johan Tjernström, affärsutvecklare inom energi på Akademiska Hus.

I den satsning som nu görs på Campus Ultuna i Uppsala investerar Akademiska Hus cirka 15 miljoner kronor. De nya solcellsanläggningarna planeras att driftsättas under hösten 2019.

Solcellerna kommer att täcka en yta på drygt 7 700 kvadratmeter och placeras på taken till byggnaderna för Mark-Vatten-Miljöcentrum, Undervisningshuset, biblioteket, Veterinärmedicinskt- och husdjursvetenskapligt centrum samt Ulls hus, där Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) bedriver undervisning och forskning.

En miljon kWh
De åtta nya solcellsanläggningarna tillsammans med redan befintliga anläggningar kommer att förse Campus Ultuna med en årlig solelproduktion på 1 miljon kWh.

Det innebär bland annat att flera av universitetets byggnader till betydande del kan försörjas av solceller.

– Campus Ultuna har sedan tidigare en grön profil och det stärks nu ytterligare. Med Green Innovation Park, som är en gemensam satsning mellan Akademiska Hus och SLU har området öppnats upp för företag inom de gröna näringarna för att skapa ökad samverkan med akademin, säger Peter Bohman, marknadsområdesdirektör för Akademiska Hus.

Akademiska Hus energiarbete 

  • Akademiska Hus har som mål att minska mängden levererad energi med 50 procent till år 2025 jämfört med 2000.
  • I dagsläget får bolaget över 20 miljoner kWh värme och 17 miljoner kWh kyla från geoenergi, frikyla och återvinning.
  • Akademiska Hus solcellsinstallationer genererar 2 miljoner kWh hållbar elenergi till svenska lärosäten, men produktionen ska under 2019 att stiga till 3 miljoner kWh.
  • Bolaget verkar även för att eliminera CO2-avtryck från energianvändningen vid drift i sina byggnader och för att uppnå 100 procent förnybar energi inom bolaget.
  • En förutsättning för att nå målen är att kontinuerligt sänka energianvändningen i bolagets befintliga fastigheter och bygga energieffektivt.

För mer information

Johan Tjernström,
Affärsutvecklare energi Akademiska Hus
Tel: 0725-25 75 09
E-post: johan.tjernstrom@akademiskahus.se

Peter Bohman
Marknadsområdesdirektör Akademiska Hus
Tel: 0706-34 31 09
E-post: peter.bohman@akademiskahus.se

Malin Ferm
Pressansvarig Akademiska Hus
Tel: 0706-16 24 18
E-post: malin.ferm@akademiskahus.se