Vi sparar 50% av inköpt energi i ett av våra förvaltningsobjekt

… Per Rastbäck, Chef för Asset Management på Yieldly, ny Partner hos Förvaltarforum

Varför blir ni partner med Förvaltarforum?
– För oss på Yieldly är det viktigt att vara en aktiv del av vår bransch och delta i de viktiga dialogerna som förs. Förvaltarforum är en central aktör som effektivt samlar kunder, leverantörer och expertis under ett och samma tak. Det är en plattform där vi kan engagera oss och bidra till branschens utveckling.

Vad hoppas ni få ut av partnerskapet?
– Genom partnerskapet hoppas vi nå ut till potentiella kunder och visa upp våra innovativa lösningar. Vi vill även bidra med vår tekniska kompetens för att påskynda omställningen inom fastighetsbranschen. Det handlar om att vara en del av den framåtriktade dialogen och fånga upp trender samt spaningar kring framtida utvecklingar.

Vad är det mest spännande som händer hos er just nu?
– Just nu arbetar vi intensivt inför lanseringen av vår nya portal som går live nu i slutet av januari, där vi kommer att samla och presentera data och insikter från de fastigheter vi förvaltar och utvecklar.

– Yieldly kombinerar tekniska lösningar (proptech) med kunskapen från våra över 17 000 tekniska specialister. Kombinationen av teknik och kompetens skapar ett stort mervärde för fastighetsägare. Ett konkret exempel är vår största fastighet som vi förvaltar. I detta referensprojekt, som nu är i genomförandefas, har vi nått en nivå där vi sparar 50% av den inköpta fastighetsenergin. Det är ett tydligt bevis på effektiviteten i våra lösningar.

Vilka är era största utmaningar?
– En utmaning är att fastighetsbranschen traditionellt sett kan vara ganska konservativ. Det innebär att införandet av nya teknologier och arbetssätt kan ta tid. Vår uppgift är att visa på de konkreta fördelarna med våra lösningar och hur de kan bidra till en mer hållbar och effektiv fastighetsförvaltning.

Hur kommer proptech förändra fastighetsbranschen de närmaste fem åren?
– Proptech står inför en spännande tid och kommer definitivt att ha en stor inverkan på fastighetsbranschen. Det kommer också att spela avgörande roll i omställningen till ett mer cirkulärt och hållbart samhälle. Det handlar om allt från energieffektivisering och smarta byggnader till digitalisering av förvaltningsprocesser. Dessa innovationer kommer inte bara att förbättra effektiviteten utan också bidra till en mer hållbar utveckling.

Hur vill ni själva ha utvecklats inom fem år?
– För oss på Yieldy är målet klart. Vi vill fortsätta att vara i framkant när det gäller att implementera de bästa och mest effektiva lösningarna i våra kunders fastigheter. Vårt fokus ligger på att öka både lönsamheten och hållbarheten i dessa fastigheter. Om fem år ser vi oss själva som en självklar partner i branschen, kända för att skapa bestående värde i fastigheter genom innovativa och hållbara lösningar. Vi är en nyckelspelare som bidrar till en mer hållbar och lönsam fastighetsbransch.

Av: Marit Engstedt
marit.engstedt@forvaltarforum.se

 

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega