Var med och forma energiframtiden!

Energigemenskap i Tamarinden. Bild: Örebro Kommun

Vi står inför en spännande tid för den som är intresserad av energiinnovation. Sustainable Innovation startar nätverket Nationella dialoger om energigemenskaper. Syftet är att skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och samverkan där idéer möts och kunskap delas.

Vad kommer man att prata om?
Under samtalen utforskas energigemenskapers betydelse och potential. Det handlar om frågor som att:
• identifiera och analysera relevanta affärsmodeller, regelverk och policies
• samla in och dela goda erfarenheter och insikter från olika sektorer
• skapa en starkare röst för energigemenskaper i Sverige

Genom samtalen vill man bygga upp:
• ett kunskapsunderlag för beslutsfattare, energiaktörer och andra intressenter
• rekommendationer för policyutveckling och framtida satsningar
• ett starkt nätverket för samarbete och erfarenhetsutbyte

Vem kan vara med?
• aktörer inom energi-, fastighets- och techbranschen
• representant från kommuner, akademier, samfälligheter och nätoperatörer
• existerande energigemenskaper
• övriga med ett stort intresse för energigemenskaper

Hur ses man?
Möten sker digitalt, vilket ger möjlighet att sammanföra organisationer från hela landet. Samtalen kommer pågå från 2024 till 2026.

Läs mer och anmäl dig här.

Källa: Sustainable Innovation

Sustainable Innovation

Sustainable Innovation är en icke vinstdrivande forskningsaktör. Vår ambition är att bidra till en samhällsförändring som gör klimatet, affären och livet mer hållbart.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega