Partnertext från Atrium Ljungberg

AL är med i nytt ”megadistrikt” för hållbar stadsutveckling

Sickla stationshus ingår i Stockholm Green Innovation District.

I slutet av oktober invigdes Stockholm Green Innovation District. SGID, som det ibland förkortas, är Stockholms nya tillväxtområde för innovation och hållbarhet, ett område som sträcker sig från Årsta till Sickla med Tvärbanan som sammanbindande länk.

Området, som består av fem olika stadsdelar utvecklas i samverkan mellan Stockholm stad, Nacka kommun, stora och små företag, civilsamhället och forskningsorganisationer som KTH, IVL och RISE.

Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg, foto: Mattias Barda

Ett ”megadistrikt” av stadsdelar som ska vara globalt ledande i hållbar stadsutveckling och klimatomställning. Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg är aktivt delaktiga i utvecklingen av två av dessa områden; Slakthusområdet och Sickla med bostadsområdet Nobelberget i spetsen.

 Stockholm Green Innovation District är ett initiativ mellan flera intressenter med en gemensam målbild – att bygga hållbara och klimatsmarta stadsdelar. Varje part bidrar med sina unika specialistkunskaper, spetsteknik och samverkansmodeller. Vi lär av varandras erfarenheter och förenas i nyfikenhet, engagemang och öppenhet, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.

Höga ambitioner om hållbarhet
I området byggs under de närmaste åren nya bostäder för omkring 20 000 boende samt 20 000 arbetsplatser.
Alla deltagande parter har höga ambitioner att bidra till hållbarhet (Agenda 2030) och klimatomställning (Parisavtalet).

Ambitionen med konceptet Stockholm Green Innovation District är att det ska bli ett globalt ledande exempel för hållbar stadsutveckling där man bygger vidare på den internationella uppmärksamhet som Stockholm stad har fått genom det innovativa konceptet för Hammarby Sjöstad, nu Hammarby Sjöstad 2.0.

Företagsklimat i toppklass
Initiativet vill främja såväl boendes som arbetandes intressen i form av en attraktiv stad och attraktiva arbetsplatser och att engagera medborgarna i stadsutveckling och klimatomställning.

 Genom SGID kan vi ta ytterligare steg i att vidareutveckla ett dynamiskt företagsklimat i toppklass. En utveckling för unika och hållbara arbetsplats- och bostadsmiljöer, spårbunden kollektivtrafik och än mer cirkulär handel i Sickla och på Nobelberget är viljeriktningen för Nacka som helhet och i synnerhet som del i innovationsdistriktet, kommenterar Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande i Nacka, som tillsammans med finansborgarrådet Anna König Jerlmyr invigde distriktet i slutet av oktober.

Attrahera utbildning och forskning
Ett ytterligare mål är att attrahera nya verksamheter till området, inklusive utbildning och forskning, som kan bidra med kompetens till innovativa företag och inte minst, att främja export av svenskt stadsbyggande och miljöteknik där Stockholm Green Innovation District lanseras som utvecklingsområde inför kommande EU-utlysningar om innovativa och klimatneutrala städer.

 Stockholm är Europas mest innovativa region. Vi vill genom Stockholm Green Innovation District stärka vår position genom att fokusera på innovationer för hållbarhet och klimatomställning. De fem stadsdelarna har redan mycket att visa upp och erbjuder ett innovativt klimat för andra som vill engagera sig där eller samarbeta med företag på plats. Jag hoppas att detta ska leda till att vi kan attrahera ännu fler företag och innovationer till vår stad, sa Anna König Jerlmyr i ett uttalande i anslutning till invigningen.

Det här är ett riktigt spännande samverkansprojekt. Vi hoppas så klart att vårt initiativ ska inspirera andra att genomföra andra projekt med syfte att skapa hållbara städer, avslutar Annica Ånäs.

Medverkande i SGID är:

Stockholms stad, Nacka kommun, KTH, IVL, RISE, Grow Smarter i Årsta (Stockholm stad) Nya Slakthusområdet (Atrium Ljungberg) Sthlm New i Fredriksdal (Skanska) Hammarby Sjöstad 2.0 (ElectriCITY) Sickla (Atrium Ljungberg) Nya Hammarbybacken (Skistar) Stockholm Vatten och avfall anläggning i Henriksdal/Sickla (SVOA) Stockholm Water Innovation Centre (IVL) Smart City Sweden (IVL) Urban Tech Sweden Invest Stockholm, Stockholm Exergi, Envac, Belatchew

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega