Vi söker dialog: Hur hanterar ni kriminalitet i era områden?

Foto: Unsplash/ Max Kukurudziak

Vi jobbar mitt i en samhällsförändring, med hot mot människor och egendom. Som fastighetsägare ser vi på ByggVesta fördelar med de åtgärder som regeringen utreder. Men flera frågor återstår, som att garantera trygg arbetsmiljö. Vi efterlyser dialog med andra bostadsaktörer.

Regeringens utredning om att göra det lättare att vräka hyresgäster som begår brott från hyreslägenheter har skapat debatt i fastighetsbranschen. Sedan ett tilläggsdirektiv till utredningen presenterades den 2 mars har debatten fått förnyad kraft. Som fastighetsägare ser vi många fördelar med flera av de åtgärder som utreds.

En av de största fördelarna med förslaget är att det kommer att göra det enklare för oss som fastighetsägare att agera mot kriminella hyresgäster som skapar stor otrygghet för övriga boende i huset och området. Det måste bli enklare att vräka kriminella som använder bostäder för grov brottslighet, som till exempel hantering och försäljning av narkotika och vapen. Idag tar det alltför lång tid, vilket kan leda till frustration och oro bland de boende i fastigheten, vilket inte är acceptabelt.

Känsligt när barn är inblandade
Men det finns också svårigheter som måste övervägas. En sådan fråga är konsekvenser om tillsynsansvaret utökas till att gälla barn, vilket tilläggsdirektivet från den andra mars innebär. Det är en mycket känslig fråga och vi är alla medvetna om de desinformationskampanjer som drivs mot socialtjänsten på sociala medier. Liknande kampanjer skulle kunna riktas mot en enskild fastighetsägare.

En annan fråga är var de vräkta hyresgästerna ska ta vägen?

Otrygg arbetsmiljö
Som arbetsgivare ser vi att ett av de största problemen är arbetsmiljön för våra medarbetare och att det talas väldigt lite om det. Vi är ansvariga för att all vår personal känner sig trygg och säker i sitt arbete. Om vi vräker kriminella hyresgäster i högre utsträckning än tidigare, kan det leda till att våra anställda oftare utsätts för hot och andra säkerhetsrisker.

Det finns redan idag risker som måste belysas för oss som arbetsgivare. Förvaltarens roll har kommit att drastiskt förändras under de senaste fem åren, vi jobbar alla mitt uppe i en samhällsförändring som utgör ett hot för boende, egendom och medarbetare.

En förvaltare idag lever med risken av att närsomhelst få ett samtal om en explosion i en byggnad eller en skjutning i vårt trapphus eller på vår gård, droger hittas lite varstans och fientligt inställda gäng med stort våldskapital uppehåller sig i våra områden. Att ta itu med sådana frågor gör att förvaltaren blir utsatt och det kräver ett skyddsnät, dels för att hantera akuta situationer, dels när det gäller att ta hand om en medarbetare i potentiell kris efter en sådan händelse.

Efterlyser dialog med andra fastighetsbolag!
Därför efterlyser vi en dialog med andra fastighetsbolag och uthyrare av hyreslägenheter för att höra hur de löser den här frågan. Vi tror att det är viktigt att samarbeta och utbyta erfarenheter för att hitta bästa möjliga lösningar som kan minska risken för våra anställda.

Vi vill också höra hur andra fastighetsägare ser på det här förslaget och hur de tror att det kommer att påverka deras verksamhet. Vi är positiva till förslaget, men vi vill också se till att det genomförs på ett sätt som är säkert och tryggt för alla inblandade.

Vi vill inte att våra medarbetare ska behöva bli hotade eller känna sig oroliga när de utför sitt arbete och här är vårt ansvar som arbetsgivare väldigt strikt. En idé är att tillsammans utveckla en verktygslåda för att göra riskanalyser och minska risker ur arbetsmiljöansvarets perspektiv?

Hör av er till mig för vidare dialog!

Marit Appelgren
VD, ByggVesta Fastighetsförvaltning AB
marit.appelgren@byggvesta.se

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega