Branschbredd och kultur i stadskärnan drar folk och ökar omsättningen

Stadskärnor med stor branschbredd lockar fler besökare. För varje ny bransch som etablerar sig i stadskärnan kan vi nu påvisa en ökad besöksnivå på mellan 1-2 procent. Branschbredden är störst i storstäder och minst i småstäder. Handelsverksamheter har en mindre andel av den totala branschbredden i större städer än i mindre. Det visar rapporten Cityindex Insikt som är ett samarbete mellan Fastighetsägarna och HUI Research.

Rapporten visar även att genom att ge kulturen mer utrymme i stadskärnan ökar dess totala omsättningsutveckling. När en ny typ av kulturverksamhet etablerar sig i en medelstor stad eller småstad så ökar omsättningen i genomsnitt med 4,3 procent. Det visar på mervärden av att släppa in kulturbranscherna i stadskärnan. Resultaten av analyserna visar att stadskärnans omsättning ökar ju större bredd av kulturbranscher som finns representerade.

När en ny typ av kontorsverksamhet etablerar sig i stadskärnan ökar omsättningen i genomsnitt med 3,5 procent, detta styrker vikten av en balanserad dagbefolkning, de som befinner sig i stadskärnan är viktig för omsättningen.

– Det här bekräftar att det behövs en bredd av verksamheter i stadskärnan, där kommersiella verksamheter stöttas av icke-kommersiella verksamheter. Tidigare har handeln varit den största dragaren men nu ser vi att besöksanledningarna är fler och mer varierande, säger Helena Olsson, chef stadsutveckling, Fastighetsägarna Stockholm.

I rapporten lyfts det fram exempel som visar på nya mönster och synergieffekter. Vikten av branschbredd, unikitet och att följa människan är central. I en framgångsrik stadskärna arbetar stadens aktörer tillsammans för att skapa plats för möten med ökad flexibilitet och att lyfta stadslivet med kultur.

– Cityindex Insikt visar att kultur inte bara ger staden karaktär och liv under fler av dygnets timmar utan också har konkreta effekter på försäljningen och besöksflödena i stadskärnan. Detta är en viktig insikt att ta med sig för fastighetsägare eftersom detta ett nytt kundsegment för många, säger Helena Olsson.

Om Cityindex Insikt

  • Cityindex är en objektiv, heltäckande och mellan stadskärnor helt jämförbar kartläggning av den kommersiella utvecklingen i samtliga Sveriges 107 stadskärnor.
  • Cityindex Insikt är en fördjupande undersökning där vi tittar på hur sambanden mellan stadskärnans utbud och flöden och kommersiell omsättning faktiskt ser ut.
  • Cityindex är ett samarbete mellan Fastighetsägarna och HUI.

Källa: Fastighetsägarna

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega