Här lever city upp när kommun och fastighetsägare samverkar

En planerad biosalong i gallerian Oden kommer att öka liv och trygghet på kvällarna i city tror Patric Westdahl. Bild: Erik Hemberg Fastigheter AB

Gallerian Oden är ett nav i Trollhättan, där fastighetsägare och kommun har bra samarbete. Bland annat används returvärmen i byggnaden till värmeslingor i gatan. Stadens satsning på centrum tog dem till final i Årets Stadskärna 2022.

Ett helt nytt torg, säsongsytor och flera viktiga evenemang – det är några av anledningarna till att Trollhättan nominerades till Årets Stadskärna tillsammans med Simrishamn och Helsingborg. Helsingborg blev vinnare, men samverkansorganisationen City Trollhättan är väldigt stolta över att man kom till final.

Näringsidkare, fastighetsägare, andra privata aktörer och Trollhättans stad har tillsammans ägnat de senaste åren åt strategiskt samverkansarbete där renovering, förtätning, utbyggnad och utveckling av nya mötesplatser stått i fokus.

– En av de större satsningarna som Trollhättans stad gjort är nya Drottningtorget där vi idag ser ett helt annat liv och flöde av människor än tidigare, då torget mer var som en stor busshållplats. Vi jobbar målmedvetet och flexibelt, och det ger resultat, konstaterar Marcus Pallvid, verksamhetsledare för City Trollhättan.

Samverkan i City Trollhättan

Patric Westdahl på Erik Hemberg Fastigheter AB

Mycket har alltså hänt, och mer kommer det att bli. Näst på tur står omgörningen av den breda Kungsgatan och dess galleria Oden där flera nya verksamheter tar plats. Erik Hemberg Fastigheter AB äger gallerian, och projektutvecklare Patric Westdahl sitter i City Trollhättans styrelse sedan 2018.

– Samverkan är jätteviktigt om vi ska kunna engagera och integrera staden. City Trollhättan är väldigt duktiga på att få med alla stadens aktörer, och ombyggnaden av Kungsgatan är ett bra exempel.

Ytor skapas för mer aktivitet
Kungsgatans allé kommer delvis att försvinna, eftersom ett stort antal träd är utdömda. Nu anläggs planteringar, lekytor och möjligheter för evenemang vilket har en stor betydelse för aktiviteten kring gallerian Oden och hela centrum, menar Patric Westdahl.

– Det blir ett sätt att aktivera centrum som gynnar oss alla. Staden är duktiga på att skapa arrangemang varje årstid, som exempelvis Saab Car Festival på torget som är en riktig folkfest.

Värmeslingor i gatan
Gallerian Odens fasader har de senaste åren fått möjlighet att växa ut i gatan med året runt-öppna uteserveringar, och tack vare samarbete med kommunen har man kunnat utnyttja returvärmen i den stora fastigheten till värmeslingor i gatan utanför, för att slippa snöröjning och sandning.

Tänker på hela kvarter
Projektet Kungsgatan är en del av stadens stråkutvecklingsarbete, där man inte bara fokuserar på en stor affärsgata utan tänker mer i kvarter och mellangator för att knyta ihop centrum – något Patric Westdahl tycker man lyckats mycket bra med.

Han tar Storgatan som exempel, ett stenkast bort med sin speciella atmosfär av mysiga små butiker och caféer. Och vars besökare använder Odenhusets stora takparkering som utgångspunkt.

– Vi har dessutom Sveriges mest centralt belägna högskola, som ligger bakom Odenhuset. I höstas öppnade vi en ingång från det hållet, och nu har även högskolan byggt en utgång åt vårt håll. På det viset har vi fått en helt ny målgrupp av studenter som äter lunch, fikar och gör ärenden inne i Oden men också enkelt når andra delar av centrum.

Cykeltrafik anpassad efter de gående
Att kommunen låtit bygga en ny fin cykelbana längs stadens genomfartsled Drottninggatan, har också avlastat Kungsgatan som livligt trafikerat cykelstråk där flanörerna har fått ha falkögon i nacken.

– När man nu bygger fler umgängesytor på Kungsgatan blir cykeltrafiken anpassad efter de gåendes villkor istället, vilket är en förbättring för alla aktörer i området.

Liv på kvällar ger trygghet
Patric Westdahl lyfter också fram vikten av att centrum är levande på helger och kvällstid, vilket Oden bidrar till genom biografen som nu byggs med sju salonger, liksom omgörningen av gallerians tak. Parkeringsplatserna ska byggas in och även få elbilsladdare, och ovanpå alltsammans blir det bostäder.

– Med söndagsöppet och biograf kommer vi att kunna skapa en bättre kvälls- och helgekonomi i området. Mer liv och rörelse i centrum kvällstid ger ju också mer trygghet för invånarna.

Text: Pernilla Fredholm
redaktionen@forvaltarforum.se

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega