Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Nytt stöd till energiåtgärder i Göteborg

Fastighetsägare kan söka ekonomiskt stöd för att genomföra energiåtgärder som minskar effektbehovet i elnätet och fjärrvärmesystemet.

Erbjudandet ingår i ett nytt experiment för att utveckla energisystemet. Projektet är ett samarbete mellan Handelshögskolan i Göteborg, Sustainable Innovation, Göteborg Energi, Naturskyddsföreningen, Chalmers och Profu med delfinansiering av Energimyndigheten.

Målet är att underlätta övergången till förnybara energikällor som till exempel sol och vind.

Testar styrmedel
Projektet kallas Casablanca och går ut på att i verkligheten testa ett kvotpliktsbaserat styrmedel, vanligen benämnt Vita Certifikat, för att stimulera till energiåtgärder som minskar effektbehovet.

Ett urval av Göteborg Energis fastighetskunder har under experimentet möjlighet att skicka in förslag på effektiviseringsåtgärder som de är beredda att genomföra.

– Genom att på försök införa systemet i liten skala, men på riktigt, hoppas vi kunna lära oss saker som är svåra att räkna ut i teoretiska studier. En stor del av framgången med ett sådant här styrmedel ligger i hur människor faktiskt agerar. Därför är det spännande att testa det i praktiken, säger Lars Holmquist, omvärldsanalytiker på Göteborg Energi.

Störst effekt får stöd
Fastighetsägare som vill delta i experimentet lämnar in ett anbud till projektet och totalt kommer stöd på 5 miljoner kronor att fördelas ut.

De anbud som ger störst effektminskning per sökt belopp kommer sedan att få de sökta pengarna så långt potten räcker.

Resultatet från testet förväntas ge kunskap som är värdefull för policyutveckling, inte bara inom energieffektiviseringsområdet utan även kopplat till omställningen till ett hållbart energisystem i Sverige.

Kontaktpersoner:

Cecilia Erdalen
Pressansvarig Göteborg Energi
070-466 04 28
cecilia.erdalen@goteborgenergi.se

Jan Kristoffersson
Projektledare Sustainable Innovation
070-645 37 56
jan.kristoffersson@sust.se

 

 

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega