KOMPETENS & UTBILDNING
Partnertext från Fastighetsägarna Sverige

Obetalda hyror – ta tag i situationen direkt

Att en bostads- eller lokalhyresgäst inte betalar hyran alls eller i rätt tid är ett vanligt problem som nästan alla fastighetsägare råkar ut för, säger Amanda Lagerström, fastighetsjurist hos Fastighetsägarna Syd och ansvarig för inkassoverksamheten.

– Eftersom jag arbetar med dessa frågor dagligen vet jag att det här är situationer som nästan alla fastighetsägare och förvaltningar ställs inför förr eller senare och då vill man veta hur man ska agera. Det är viktigt att ha en beredskap och agera på rätt sätt redan från början, säger Amanda Lagerström.

Vad är det viktigaste att tänka på när de här situationerna uppstår?
– Mitt råd är att ta tag i situationen direkt. Tidsaspekten spelar roll eftersom hyreslagen har flera formella krav som behöver uppfyllas när en hyresgäst betalar hyran för sent eller inte betalar hyran alls och hyresvärden vill lägga grunden för en uppsägning av hyresavtalet.

Processen att säga upp ett hyresavtal kan också ta tid. Olika situationer kräver olika typer av åtgärder och det är viktigt att göra rätt från början. Omständigheterna i det enskilda fallet kan också göra att ett alternativ är bättre än ett annat när det kommer till att välja mellan de olika typer av sätt att säga upp ett hyresavtal som lagstiftningen ger. Det är varken bra för hyresgästen eller fastighetsägaren om det drar ut på tiden. För hyresgästens del kan skulderna växa och för fastighetsägarens del innebär det att det kan bli svårare att få in hyran.

Formella krav? Kan du ge några exempel?
– Ett exempel är när en hyresgäst släpar med sina hyresbetalningar, vilket kan utgöra en grund för uppsägning av hyresavtalet om hyresgästen först har fått en skriftlig varning men ändå fortsätter att betala hyran för sent. Varningsbrevet behöver skickas rekommenderat för att hyresvärden ska kunna visa att tillsägelse har skett. Ett annat exempel är när hyresvärden vill säga upp hyresavtalet som förverkat på grund av obetald hyra, då måste socialnämnden i kommunen först underrättas om hyresskulden.

Hur brukar ni stötta medlemmarna i de här frågorna?
– Många tycker att bestämmelserna i hyreslagen är komplicerade och vi brukar hjälpa till att reda ut de olika alternativ som finns för att säga upp ett hyresavtal. Många tycker också att det är ett stort kliv att skicka inkassokrav och är oroliga för att få en dålig relation med sin hyresgäst och där kan vi hjälpa till. Ju tidigare du kommer till oss, desto bättre förutsättningar. Tillsammans kan vi hitta lösningar. Jag brukar också tipsa om vår kurs ”Obetalda hyror och störningar”. Där får du med dig bra och viktiga verktyg för att hantera situationer där hyresgäster brister i sina skyldigheter.

Fastighetsägarna arrangerar kursen Obetalda hyror och störningar. Lär dig mer om den här

Läs fler artiklar på Förvaltarforum Kompetens
Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega