Olov Lindgren förstärker med nyrekryteringar

Fokus på tillväxt, hållbarhet och digital utveckling hos fastighetsbolaget Olov Lindgren har lett till inrättandet av nya tjänster och rekryteringar. Under februari-mars ansluter Anders Leijon till rollen som teknisk chef, Åsa Rodin blir hållbarhetsansvarig och Nikos Eirinis, som tillträdde i december, är projektledare inom nyproduktion. 

Fiber och avancerad styrteknik i fastigheterna ställer nya och större krav varför företaget har valt att inrätta en ny teknisk avdelning där Anders Leijon blir chef. Anders kommer senast från Byggnadsfirman Viktor Hanson där han haft en lång karriär som arbetschef inom byggproduktion. Avdelningen är bemannad med mycket kompetenta medarbetare inom energi samt styr- och reglerteknik, här finns även fastighetstekniker och byggservice, totalt 20 personer.

Åsa Rodin har rekryterats till tjänsten som hållbarhetsansvarig och börjar i februari. Åsa kommer närmast från en liknande roll hos Signalisten och dessförinnan har hon arbetat som energistrateg på Jernhusen. Att höja ambitionerna inom hållbarhet är strategiskt viktigt och den ökade verksamheten inom bolaget gällande nyproduktion och renovering ställer nya krav. Hållbarhetsarbetet ska vara integrerat i hela företaget och därför är rollen en stabsfunktion direkt under vd.

Nikos Eirinis rekryterades under hösten och började som projektledare för nyproduktion i december. Nikos kommer närmast från Bonava där han har arbetat som projekteringsledare med fokus på de olika faserna inom bostadsutveckling samt produktionsuppföljning. Innan dess hade han samma roll på PEAB.

– Då utvecklingen och komplexiteten inom både hållbarhet och teknik har ökat, samtidigt som vår nyproduktion nu rullar i gång, behöver vi förstärka teamen. Vi hälsar våra nya kollegor Anders, Nikos och Åsa varmt välkomna till oss, säger Sven Renström, vd på Olov Lindgren.

Källa: Olov Lindgren

 

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega