Stena Fastigheter satsar på egen el – köper energilagersystem


Stena Fastigheter satsar på egenproducerad el och kompletterar med sex energilagersystem som ska hjälpa till att avlasta elnätet i Göteborg, Stockholm och Malmö.

Stena Fastigheter gör omfattande satsningar på egenproducerad el, bland annat för att nå klimatmålet med halverat klimatavtryck till 2030. Elektrifieringen medför ökad efterfrågan på el och volatila elpriser, och effektbristen bedöms vara här för att stanna.

I takt med att vi får fler och fler förnyelsebara energikällor, som är beroende av väderförhållanden, blir energilager allt viktigare.

Stena Fastigheter har kompletterat satsningen på egenproducerad el med att beställa sex energilagersystem som kommer att placeras i Göteborg, Stockholm och Malmö.

Avlastar elnätet
Att Stena Fastigheter gör den här investering stöttar inte bara fastigheterna utan de hjälper även till att avlasta elnätet.

Genom att ladda upp energilagret, exempelvis nattetid, då efterfrågan på el är låg och ladda ur energilagret under delar av dagen när efterfrågan är högre, kan energilagret avlasta elnätet.

Vid timmar med låg efterfrågan på el är elpriset oftast lägre, vilket även möjliggör för fastighetsägare att sänka sina elkostnader samtidigt som elnätet avlastas.

– Vi har höga mål kring att bli självförsörjande på egenproducerad el till våra fastigheter och hyresgäster, och för oss utgör hållbarhet en stark drivkraft till innovation. Genom våra nya batterilager får vi, genom modern teknologi, möjligheten att lagra vår egenproducerade el, kapa effekttoppar, förbättra lönsamheten och minska vårt klimatavtryck, säger Cecilia Fasth, koncern-vd på Stena Fastigheter.

Återanvända fordonsbatterier
Samtliga energilagersystem i Stena Fastigheters beställningen är på 176 kW med 295 kWh installerad energi. Den totala lagringskapaciteten på de sex energilagren är sammanlagt 1 770 kWh, vilket motsvarar dygnsbehovet av hushållsel för 360 lägenheter.

Energilager möjliggör lokala nyttor så som att lagra solel vid fastigheter som har solpaneler, de kan stödja laddning av elbilar, kapa effekttoppar samt möjliggöra för fastigheter att bli mer självförsörjande på el. Detta energilagersystem är designat för återanvända batterier vilket ger fordonsbatterier ett andra liv.

– Vi står just nu inför stora utmaningar vad gäller effektbrist och höga energikostnader. Energilager kan stödja både lokalt i fastigheten samt stötta balanseringen av elnätet och kan därmed vara en del av lösningen för de ökade utmaningar vi står inför på elmarknaden, säger Rasmus Bergström, vd BatteryLoop som levererar energilagersystemet.

Källa: Stena Fastigheter

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega