Förvaltare – ett drömyrke?

Nya engelska titlar och begrepp kommer in i fastighetsbranschen. Innebär det även förändrade roller? Kanske måste vi tydliggöra framtidsutmaningarna och innovationskraften i de roller som ryms inom begreppet ”fastighetsförvaltning” anser Ulf Nyqvist.

PropTech, BIM, AI, IoT är bara några av de förkortningar av engelska ord som översvämmar fastighetsbranschen just nu. Framtidens förvaltning är uppenbarligen internationell. Inom alla branscher börjar någon form av svengelska ersätta gamla välkända uttryck eller namn.

Det är i och för sig ingen nyhet, IT-uttryck har dominerat digitaliseringen av våra arbetsplatser under de senaste decennierna och de ord vi försökte försvenska i IT erans barndom får ofta stå tillbaka för internationella uttryck.

Idag går det knappt att säga en mening utan att det ramlar in ett engelskt lånord eller uttryck. E-mail, callcenter, printer, cyberspace är ord som nästan alla använder sig av i dag, när vi för 20 år sedan var mer benägna att säga e-post, kundtjänst, skrivare och cyberrymd. Helt ok att säga även idag men inte lika initierat. Ska du vara med i kretsen, så måste du uttrycka dig ”rätt”.

Gammal trygg titel
Fastighetsförvaltare är en gammal trygg titel och roll som fastighetsbranschen levt med under lång tid. Ibland en mer tydlig koppling till bostäder, ibland med koppling till kommersiella fastigheter, man kan också ha en roll som renodlad teknisk förvaltare eller som ekonomisk förvaltare. Rollen är med andra ord väldigt olika och kan innehålla nästan vad som helst.

Det finns diplomerade fastighetsförvaltare och certifierade fastighetsförvaltare och de flesta utbildningsplatser finns som yrkeshögskoleutbildning YH på 2,5 år, men många har andra utbildningar.
Men hur ser framtiden ut för fastighetsförvaltare, kommer vi kalla yrkesgruppen för just förvaltare, eller kommer vi anamma engelska uttryck som property manager, eller blir det en blandning av uttryck beroende på vad innehållet i tjänsten är? Real estate manager, property agent, building manager, facilities management, det finns en hel del varianter av fastighetsförvaltare och fastighetsförvaltning som skulle kunna smitta av sig på rollen i vårt land.

Personalare blev HR
En yrkesgrupp som bytt namn och i viss mån image är ”personalare” som omformulerat sin roll till HR, eller Human Resources. De gamla, i mina ögon lite ointressanta personaladministrativa resurserna i en organisation fick en välbehövlig ansiktslyftning när HR kom in i bilden. Jag sökte och kom in på PA-utbildningen när jag var ung i slutet av 70-talet. Efter några månader insåg jag att allt kändes ganska ”mossigt” och jag valde att bli samhällsplanerare i stället (vilket då betraktades som mer häftigt). Att sitta och jobba med PA-frågor på ett personalkontor var inte vad jag längtade efter.

När HR blev ett begrepp i slutet av 80-talet fick de här frågorna en större betydelse. HR blev en naturlig del av företagsledningen, då allt fler arbetsgivare började förstå att humankapitalet var lika viktigt och ibland viktigare än strukturkapitalet. Idag har HR tagit täten för att driva på kompetensförsörjningen, jämställdhetsfrågor, likabehandlingsfrågor med mera. HR-utbildningar är populära och HR-människor är eftersökta på arbetsmarknaden.

Förändrad image?
Frågan är om förvaltarrollen är på väg att genomgå en kraftig förändring och om det kan innebära en förändrad image. Att bli förvaltare inom fastighetssektorn är väl inte det yrke och den utbildning som en 18-åring på gymnasiet drömmer om i första hand. Ordet förvaltare känns bevarande och kanske inte så framåtsträvande, trots att verkligheten ser väldigt annorlunda ut i många roller.

När morgondagens fastighetsförvaltning till stor del innehåller PropTech-frågor, Internet of Things och AI-utmaningar så måste branschen troligen bli bättre på att få tag på unga människor som ser möjligheterna och utmaningarna med att vara med och utveckla förvaltningen av våra fastigheter. Om det innebär att vi får roller som property manager, real estate agent, eller förvaltare kan vi bara spekulera i.

Det viktigast är kanske att på ett bättre sätt än idag tydliggöra framtidsutmaningarna och innovationskraften i de roller som ryms inom begreppet ”fastighetsförvaltning”.

Ulf Nyqvist
Ulf Nyqvist har över 25 års branscherfarenhet som vd i TelgeBostäder och Botkyrkabyggen. Numera är han egen konsult inom fastighetsutveckling, med uppdrag bland annat hos Andelsägarbolaget, olika fastighetsbolag och kommunala fastighetsenheter.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega