”Vi kan bidra med en pusselbit”

Fastighetsägarnas vd Anders Holmestig. Foto: Hans Berggren

Fastighetsägarna har en viktig roll att sprida lyckade projekt. Det säger vd Anders Holmestig när han berättar hur organisationen jobbar med social hållbarhet.

Anders Holmestigs huvudbudskap beträffande social hållbarhet är dels att alla vinner på att samverka, dels att alla samhällsaktörer måste ta sitt ansvar.

– Våra medlemmar ska och kan inte göra det som polisen ska göra. De ska ju inte heller göra sånt som kommunen har till uppgift att göra. Däremot kan vi se att ju mer vi samverkar mellan olika ansvarsområden, desto effektivare blir det. Men då handlar det också om att förstå varandras respektive roller, säger Anders Holmestig och tillägger;

– Våra viktiga budskap handlar i grunden om att det här är samhällsutmaningar och vi kan bidra med en pusselbit. Våra medlemmars pusselbit är till exempel att kunna erbjuda bra bostäder till hyresgäster och bra boendemiljöer kring de här bostäderna.

Regional rådgivning
Fastighetsägarna har en stor rådgivningsverksamhet ute i landet där organisationens regionala avdelningar stöttar medlemmarna med råd om bland annat social hållbarhet.

– Jag tror att det är en väldigt lyckad metod att dela med sig av lyckade projekt. Ibland även mindre lyckade projekt som också kan bli lärorika. Där har vi en viktig roll att vara en arena för att sprida sådana exempel och jobba konkret regionalt, säger Anders Holmestig, vd på Fastighetsägarna Sverige.

Ett exempel är arbetet med BID, Business Improvement Districts, det vill säga platssamverkan mellan olika aktörer för att skapa tryggare och attraktivare stadsdelar. Fastighetsägarna uppmuntrar sina medlemmar att delta i BID-projekt och ger handledning och coachning.

Trygghetsutbildning
Anders Holmestig tar även upp Fastighetsägarnas utbildningsverksamhet som ett exempel på hur organisationen jobbar med social hållbarhet.

– Tittar vi på trygghetsfrågor har det varit jättestort intresse kring dem när vi har arrangerat seminarier och utbildningar. Därför ska vi göra en satsning i år på digitala utbildningar kring trygghet och hur man som fastighetsägare kan jobba väldigt konkret med det.

I mars kommer mer information om nästa digitala säkerhetsutbildning som handlar om hur fastighetsbolag kan förebygga och hantera konflikter och hotfulla situationer. Målet är att bidra till en säkrare och tryggare arbetsmiljö. Katja Kalda, marknadsansvarig på Fastighetsägarna Sverige, håller i utbildningsverksamheten.

Påverkansarbetet
En annan viktig roll för Fastighetsägarna, som Anders Holmestig tar upp, är att föra fram organisationens förslag och synpunkter till ansvariga politiker och allmänheten.

– Fastighetsägarna Sverige arbetar policy-mässigt med olika frågor. Till exempel hur vi vill att regelverken kring trygghet och möjligheten att få en bostad ska se ut. Så det är allt från väldigt konkreta till mer visionära frågor.

Anders Holmestig berättar att just nu håller Fastighetsägarna på att titta på en statlig utredning om social bostadspolitik.

Webbinarier och projekt
Fastighetsägarna organiserar och deltar också i seminarier om social hållbarhet, men under pandemin har det framför allt handlat om digitala seminarier.

Anders Holmestig förklarar att huvudansvaret för Fastighetsägarnas praktiska arbete med medlemsföretagen ligger på de regionala organisationerna.

– Det sker ju väldigt många projekt runtom i landet där privata fastighetsägare jobbar tillsammans med till exempel polismyndigheter och kommuner, men det jobbar inte Fastighetsägarna Sverige så mycket med, utan det jobbar Fastighetsägarna med regionalt.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega