Varför startar Einar Mattsson ett förvaltningsbolag?

Mikael Dimadis, blivande vd för nya bolaget Einar Mattsson Fastighetsförvaltning, besvarar frågan i en intervju med Förvaltarforum.

Den 1 oktober kommer Einar Mattssons förvaltningsverksamhet att övergå till ett nytt bolag som enbart kommer fokusera på att leverera förvaltningstjänster.

– Syftet med att skapa ett nytt bolag är utveckla den växande förvaltningsverksamheten och att ta nya marknadsandelar. Vi har vuxit väldigt kraftigt de senaste fem åren, fördubblat omsättningen och fått väldigt många nya kunder. Så det finns massor att göra på fastighetsmarknaden i Stockholm, säger Mikael Dimadis, affärsområdeschef förvaltning på Einar Mattsson, som axlar rollen som vd i det nya bolaget.

Vilka är fördelarna för kunderna?
– Det blir tydligare för kunderna att det är ett eget bolag som levererar förvaltningstjänster. Vi ser ju att de tjänsterna är väldigt efterfrågade. Tidigare låg förvaltningen i ett gemensamt bolag som hette Einar Mattsson Byggnads och då blev det otydligt om vi höll på med bygg eller förvaltning, framför allt för nya kunder. Nu blir det mycket tydligare för kunderna.

Vilka är fördelarna internt i koncernen?
– Det blir även tydligare inom koncernen, så att förvaltningen får bättre förutsättningar att utveckla sin affär. Kunderna ska märka att vi kan satsa ännu mer på att utveckla leveransen.

Hur ska ni växa som förvaltningsbolag?
– Det handlar i första hand om att växa organiskt. Vi har stor efterfrågan på våra tjänster i vår befintliga kundstock. Vi ser också att det finns stor efterfrågan hos fastighetsägare vars fastigheter ligger i vårt grannskap. Så vi kommer att fortsätta växa med goda grannar som har både hyresrätter och större bostadsrätter i Stockholms stad och närförorter.

– Vi kommer också att följa vår projektutveckling. Einar Mattsson ska bygga 4 000 nya lägenheter de närmaste tio åren. Det betyder cirka 400 nya lägenheter per år, hälften hyresrätter och hälften bostadsrätter, som kommer att gå in i förvaltningen. Av den anledningen kommer vi också att växa och ta en position i Järfälla och Sundbyberg.

Vad är din viktigaste uppgift som vd för nya bolaget?
– Det viktigaste som jag har att göra är att säkerställa kompetensen, så att vi dels kan behålla och utveckla våra medarbetare, dels attrahera nya medarbetare. Det börjar bli ännu hårdare konkurrens om erfarna medarbetare, så den uppgiften är väldigt viktig för mig.

– Sen handlar det naturligtvis om att de tjänster som vi levererar ska fungera varje dag. Trots att vi växer måste vi säkra grundleveransen, så att våra kunder blir nöjda. Då gäller det att hitta enklare och bättre arbetssätt för våra medarbetare.

– Men det finns också utvecklingsambitioner. Här är det spännande att titta på hur man på lite sikt kan utveckla FM-tjänster och hur digitaliseringen kan leda till helt nya tjänster som vi kan erbjuda både de boende och de som verkar i lokalerna i våra fastigheter.

Hur många bostäder förvaltar ni och hur stor del av dem är era egna?
– Vi förvaltar ungefär 5 000 egna bostäder och 10 000 externa, så det är en betydande andel extern förvaltning. Nu har vi byggt upp kundstocken och ökat den externa förvaltningen och då känns det som ett naturligt steg att lägga allt i ett eget bolag för att kunna fortsätta växa.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

Kontakt och mer information
Ewelina Holm, kommunikationschef Einar Mattsson
ewelina.holm@einarmattsson.se
076–5426720
Mikael Dimadis, affärsområdeschef förvaltning, Einar Mattsson Byggnads AB
08-586 263 36
Om Einar Mattsson AB
Einar Mattsson AB är moderbolag i en familjeägd bolagsgrupp som varit verksam på Storstockholms fastighets- och byggmarknad sedan 1935. Idag är Einar Mattsson Stockholms största privata ägare av hyresbostadsfastigheter och bland de mest aktiva projektutvecklarna av nya bostäder i regionen. Inom den kommande 10-årsperioden kommer Einar Mattsson-gruppen att uppföra 4 000 nyproducerade bostäder i egen regi. Koncernen har en förvaltningsentreprenadrörelse med en bred kundkrets av etablerade fastighetsägare och förvaltar idag totalt cirka 15 000 bostäder, varav cirka 5 000 egna. Bolagsgruppen omfattar även en byggverksamhet som arbetar med interna uppdrag samt en verksamhet som arbetar med investeringar utanför kärninnehaven.

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega