Goda förutsättningar för förnybart elsystem

Vägen till ett 100-procent förnybart elsystem

Sverige har mycket goda förutsättningar för ett 100 procentigt förnybart elsystem. Det konstaterar Energimyndigheten i en ny rapport.

För att få ett helt förnybart elsystem som är både kostnadseffektivt och har en hög grad av försörjningstrygghet krävs enligt rapporten mer långsiktiga spelregler och tillståndsprocesser, samt öppenhet för nya affärsmöjligheter.

De närmaste 20 – 30 åren kommer en mycket stor del av den svenska elproduktionen att nå sin tekniska livslängd. Samtidigt kommer det att ske förändringar i hur vi använder el, med fortsatt elektrifiering och hopkoppling av olika energisektorer.

Energimyndigheten bedömer att Sverige kommer att behöva bygga runt 100 TWh ny elproduktion till år 2045 varav merparten efter 2030.

Stor omställning
En sådan stor omställning kräver att systemfrågor blir överordnade och att det på lång sikt skapas förutsättningar för utbyggnad av förnybar elproduktion.

– Vi står inför ett stort reinvesteringsbehov av elsystemet, oavsett inriktning mot förnybar energi eller ej. I ett 100 procent förnybart elsystem är det nödvändig att hantera nya utmaningar så som ökat behov av flexibilitet om vi ska kunna hantera miljö- och klimatproblematiken och gå i en riktning som de globala Agenda 2030-målen pekar ut, säger Caroline Asserup, avdelningschef på Energimyndigheten.

Börja planera nu
För att minska på samhällskostnaderna måste marknaden i första hand göra investeringar utifrån lönsamhet och elkundernas behov. Det är samtidigt viktigt att marknadsdesign och regelverk utgår från att vi ska ha ett 100 procent förnybart elsystem som är kostnadseffektivt, med ekologisk hållbarhet och med trygg energiförsörjning.

I många delar av energisystemet är led- och driftstiderna långa. Därför måste det börja planeras för framtiden redan nu, det gäller allt från nätplanering till hur man säkrar platser för framtida vindkraftsproduktion.

– Vi behöver skilja på vad som är viktigt nu och vad som är viktigt sen, säger Martin Johansson, projektledare på Energimyndigheten. Utbyggnaden av förnybar elproduktion är hög idag och mer än tillräcklig för att tillgodose våra behov, men om 10 – 15 år kan vi behöva tredubbla utbyggnadstakten.

Källa: Energimyndigheten

 

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega