Varsågod, gratis mallar för alla dina hyresgästärenden


Som uthyrare, förvaltare eller bolagsjurist stöter du ibland på hyresgästärenden som är mer besvärliga. Nu finns gratis handledning och Word-mallar att ta till hjälp för att hantera dessa ärenden – så att de håller juridiskt och följer god sed.

I maj 2022 lanserades en handledning med tillhörande mallar där en hyresvärd kan läsa vad som gäller juridiskt sett och hur man rent praktiskt kan agera för att följa god sed i hyresförhållanden. Mallarna finns nu att ladda ner gratis, här hos Förvaltarforum.

Advokat Charlotte Andersson

När Charlotte Andersson 2004 hade skrivit boken Lägenhetsbyten och andrahandsuthyrning bad en grupp fastighetsägare i Göteborg henne att sammanfatta boken i en gratis broschyr för alla hyresvärdar i landet. Nu har de bett henne skriva en handledning och ta fram mallar för andra vanligt förekommande ärenden som hyresvärdar behöver hantera, gällande sina hyresgäster.

Vem är mallarna till för?
– De är fria att användas av alla privata och kommunala bostadsbolag. Jobbar man som uthyrare, förvaltare eller bolagsjurist på ett bolag kan man använda mallarna när man får in ett hyresgästärende. Det kan till exempel gälla obetalda hyror, störningar eller att man har en övergiven lägenhet i huset. Vad gör jag nu? Hur ska handlingar delges? Måste jag underrätta socialtjänsten? Man kan stämma av vad som gäller.

Varför ville fastighetsägarna ta fram riktlinjerna och den nya handledningen?
– Det finns en stor efterfrågan på enkla riktlinjer så att man kan hantera vanligt förekommande ärenden på rätt sätt. Man ska känna trygghet i vad som är god sed.

Varför väljer man att skänka mallarna till Förvaltarforum?
– Syftet är att det ska vara tillgängligt för alla och kostnadsfritt. Arbetet med att ta fram riktlinjerna, handledningen och mallarna bekostades av en stiftelse som förvaltades av Fastighetsägarföreningen i Göteborg. Meningen är att alla ska kunna göra etiskt och juridiskt rätt, helt gratis.

Hur hanterar man mallarna?
– Mallarna är gjorda i Word, så man laddar ner dem och klistrar in sin logga och skriver in namnet på det egna bolaget. Sedan fyller man i de uppgifter som behövs; hyresgästens namn och lägenhetsnumret, man kan ändra hur man vill, göra egna tillägg, eftersom mallarna är i Word. Därefter skickar man iväg dem. Det är väldigt hands-on.

Vilka är fördelarna med dessa mallar?
– De är framtagna med hjälp av en bra referensgrupp av stora och medelstora bostadsbolag, både privata och kommunala bolag. Representanterna i referensgruppen använde sig av mallarna innan de publicerades, så de är väl genomarbetade för att fungera.

– Jag vill också ge rådet att läsa handledningen noggrant, följa instruktionerna i handledningen och fylla i mallarna noga. Då är ärendet rätt förberett om man tvingas gå till hyresnämnden, Kronofogden eller tingsrätt. Man behöver inte heller göra om från början om man behöver anlita en jurist, handlingarna är förberedda på rätt sätt.

Här hittar du handledningen och gratis mallar. 

Text: Marit Engstedt
marit.engstedt@forvaltarforum.se

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega