Ny rapport om branschens framtid

– Branschen behöver fortsätta att ligga i framkant, säger Annika Edström på Cushman & Wakefield.

Cushman & Wakefields rapport Outlook 2020 fokuserar på större samhällsomvälvande trender och hur de påverkar fastighetsbranschen.

Rapporten belyser elva fokusområden där varje fördjupande analys kan läsas som en separat rapport. Av dessa ser Cushman & Wakefield att demografi, framtidens ”mixed use” där ytor används till flera ändamål och att vi lämnar traditionella CBD (Central Business District) bakom oss är trender som kommer påverka Sveriges fastighetsmarknad under 2020.

I Sverige lyfter rapporten fram demografiska förändringar som en bidragande faktor till att färre personer behöver försörja fler. Detta i kombination med en föråldrad infrastruktur för vatten och avlopp tynger svenska kommuners ekonomi.

Egna cirkulära kretslopp
En av lösningarna kan vara att fastighetsägarna själva skapar ett cirkulärt kretslopp för vatten, avlopp, el, avfall och matproduktion inom fastigheten eller området.

Detta, kombinerat med lagringslösningar för elförsörjning, bedömer Cushman & Wakefield, vara en väg fastighetsägare kan behöva gå i framtiden för att attrahera morgondagens hyresgäster, vilka har ett ökat intresse för hållbarhetsfrågor och gröna innovationer.

Multifunktionella ytor
Nästa trend som kan få genomslag under kommande år är framtidens ”mixed use”, där ytor blir multifunktionella beroende på tillfälle; när på året, dag i veckan eller tid på dygnet.

Idag står många lokalytor outnyttjade under längre perioder. Detta är varken hållbart eller ekonomiskt försvarbart och visar på fortsatt stor potential för nytänkande fastighetsutveckling.

Flera stadskärnor
I takt med den digitala utvecklingen skapas nya möjligheter. I kombination med människors önskemål om en ökad flexibilitet i arbetet ser Cushman & Wakefield att städer kommer få fler stadskärnor.

Dessa hubbar förenklar livspusslet, förkortar vår pendlingstid samt ökar hyresgästernas effektivitet. Rapporten bedömer att tillväxttakten för CBD bromsas till förmån för nya kontorsområden som växer fram i Stockholm. De nya områdena kan komma att få en stark hyrestillväxt framöver.

Nya handels- och kontorstrender
Vidare berör Outlook 2020 handelns överlevnad, däribland kundernas förväntningar på fungerande omnikanaler, till exempel att slå samman fysiska butiker med e-handel

I rapporten kan man också läsa om risken för ökade regleringar avseende klimat- och miljöfrågor, att 2020 anses vara året då data över nyttjandet av kontor slår igenom samt ekonomin i att lägga logistik så nära slutkund som möjligt.

Måste ligga i framkant
– Branschen behöver fortsätta att ligga i framkant för att kunna tillgodose önskemål från hyresgäster och investerare, inte minst för att säkra en stark utveckling av framtida värden, säger Annika Edström, Head of What’s Next, Cushman & Wakefield i Sverige.

Hon konstaterar att Sverige har kommit långt inom flera områden jämfört med andra länder, men också att vi har också flera utmaningar att ta hänsyn till och att vi kan dra lärdomar från spännande projekt i Sverige och utomlands.

Källa: Cushman & Wakefield

 

 

 

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega