Energiprestanda viktigare för en byggnads värde

En rapport från det europeiska forskningsinstitutet JRC visar att energieffektivisering blir allt viktigare för hur byggnader värderas och att det finns en tydlig koppling till lägre kreditrisk.

Det skriver Energieffektiviseringsföretagen i sitt nyhetsbrev.

Läs mer om rapporten här