Boverket besvarar frågor kring hyresstöd

Foto: Franz Feldmanis / Boverket

Nu har Boverket svarat på många av frågorna som var oklara kring det statliga hyresstödet till lokalhyresgäster. Här hittar du svaren!

Många fastighetsägare vill använda stödet, men det har varit många oklarheter när det gäller villkoren för hur stödet ska tolkas och tillämpas.

Därför har Boverket på sina hemsida samlat ett antal vanliga frågor och svar om stöd när lokalhyresgäster har fått rabatt på hyran. Länk till sidan finner du i faktarutan under artikeln.

Tre förtydliganden
Bland annat har verket svarat att det är möjligt för hyresvärden att även bevilja andra ekonomiska lättnader för hyresgästen under samma period som hyresrabatten gäller.

Boverket har också svarat att hyresrabatten inte behöver omfatta samtliga månadshyror under perioden 1 april – 30 juni. Stöd kan även utgå för rabatt som lämnats för en eller två månader.

Verket svarar också att maxbeloppet för stödet, 800 000 euro, kommer att beräknas utifrån det totala lokalhyresstödet som lämnas till en koncern.

Fler frågor besvaras
Fastighetsägarna skriver på sin hemsida att det fortfarande saknas svar på viktiga frågor, till exempel vad som händer om lokalhyresgästen försätts i konkurs eller ansöker om företagsrekonstruktion.

Boverkets lista besvarar ett 40-tal frågor och verket förklarar att listan kommer att fyllas på vartefter som nya frågor kommer in till verket.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

 

 

Bli den första att kommentera "Boverket besvarar frågor kring hyresstöd"

Lämna en kommentar

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Välj ett giltigt formulär