Vad vill morgondagens hyresgäster?

Hur organiserar vi vårt arbete i framtiden och hur ser morgondagens arbetsplats ut? Vad vill medarbetarna ha? Följ med på en spaning med framtidsstrategen Ulf Boman från Kairos Future på seminariet Framtidens Förvaltare.

Ulf Boman förutspådde redan för 20 år sedan att cellkontoren och kontorslandskapen skulle få ge plats för det som vi i dag kallar aktivitetsbaserade kontor.

Han fortsätter att blicka framåt och nu är fokus mycket inriktat på hur fastighetsbranschen kan ta hjälp och dra nytta av digitaliseringens och robotiseringens möjligheter.

– Det sägs att hälften av dagens arbetstillfällen försvinner med robotiseringen men det tror jag inte stämmer. Däremot kommer en stor del av de arbetsuppgifter som i dag utförs av människor att tas över av robotar. Men istället kommer nya och förändrade arbetsuppgifter, säger Ulf Boman.

Ulf Boman och Kairos Future har i sina undersökningar också noterat att synen på arbetslivet hos dagens yngre skiljer sig i stort från vad den yngre generationen uttryckte bara fem–tio år tidigare. Vilket indikerar att det sällan blir riktigt som man tror.

– Jag skulle snarare utrycka det som att det aldrig blir som man har trott. Det är det som gör framtidsstudier så spännande, säger Ulf Boman.