Karantän efter resa – vad gör jag som arbetsgivare?

Våren är fylld av ledigheter och många väljer att resa både inrikes och utrikes. Om medarbetare utsätter sig för den risk en icke nödvändig resa innebär så måste personen ta konsekvenserna av sitt beteende.

Som arbetsgivare bör man informera medarbetarna om sin inställning till utlandsresor. Påminn medarbetarna om de karantänsrekommendationer som gäller enligt Folkhälsomyndigheten för att undvika smitta på arbetsplatsen.

Följa råd och rekommendationer
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som reser in i Sverige testar sig för covid-19 och testar sig ytterligare en gång fem dagar efter ankomsten. Stanna hemma i minst sju dagar efter ankomst till Sverige. Om du inte utvecklar symtom eller testar positivt under de sju dagarna kan du efter det röra dig i samhället men du ska alltid följa de råd och rekommendationer som gäller för alla.

Regeringen kan införa inreseförbud och vidta andra åtgärder som begränsar möjligheten att resa till Sverige. För utländska medborgare gäller att de måste kunna visa upp ett negativt test för covid-19, som är max 48 timmar gammalt, för att få resa in i Sverige.

Förbud att vistas på arbetsplatsen
Som arbetsgivare har du rätt att förbjuda den anställde att vistas på arbetsplatsen eller träffa övriga anställda.

Det finns heller inget som hindrar att man begär att de anställda meddelar eller svarar på frågor om de nyligen har rest eller i närtid avser att resa utomlands eller om de nyligen har kommit i kontakt med personer som har varit utomlands.

Rätt att göra löneavdrag
Om en medarbetare inte följer arbetsgivarens rekommendationer och det inte heller finns arbetsuppgifter att utföra på distans under karantänstiden så har arbetsgivaren i princip rätt att göra löneavdrag.

Detta gäller redan utifrån de grundläggande principerna inom arbetsrätten, där arbetsgivaren har att leda och fördela arbetet och arbetstagaren att utföra arbetet, det vill säga har arbetsplikt.

Något osäkert rättsläge
Den nuvarande situationen med covid är dock unik och rättsläget något osäkert. Bedömningen måste kunna motiveras av att det är arbetstagaren som själv har förorsakat karantänsituationen i ett för landet exceptionellt och allvarligt läge.

Alla har också ett ansvar att medverka till att förhindra smittspridning genom att vara uppmärksamma och vidta rimliga försiktighetsåtgärder enligt smittskyddslagen.

Informera alla
För tydlighetens skull, informera alla på arbetsplatsen om de regler som du som arbetsgivare följer och förväntar dig att alla arbetstagare ska beakta.

Victoria Lindström,
förhandlare och rådgivare på Fastigo, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation

Bli den första att kommentera "Karantän efter resa – vad gör jag som arbetsgivare?"

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega