Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Byggbarometern visar på inlåsningseffekter

Den senaste Byggbarometern visar att 29 procent av bostadsägarna vill flytta inom ett år, men 64 procent av dessa upplever att det finns hinder för att genomföra flytten. I undersökningen är det unga storstadsbor, främst Stockholmare, som känner sig hindrade.

De största hindren för de som vill flytta:

37 procent reavinstskatt
30 procent nya amorteringskraven
28 procent sjunkande bostadspriser
25 procent svårt att få banklån
20 procent stigande bostadspriser
13 procent hindras av delägare

Undersökningen har gjorts på uppdrag av undersökningsföretaget Yougov på uppdrag av Bygma. Drygt 1 000 personer som äger sitt boende har intervjuats.

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega