Säg upp p-platser före 14 september

HSB:s jurister ger råd när det gäller uppsägning av avtal om parkeringsplats som inte är en del av en byggnad utan ligger direkt på marken.

Sådana p-platser omfattas av reglerna för lägenhetsarrende som är en nyttjanderätt utan besittningsskydd. Det betyder att om arrendet sägs upp i enlighet med avtalet måste den som hyr platsen flytta utan rätt till ersättning.

Om det saknas en avtalad uppsägningstid ska avtalet sägas upp senast 6 månader innan den 14 mars – alltså den 14 september. Den 14 mars är nämligen ”fardagen”, en kvarleva från 1734 års lag.

Om garage- eller parkeringsplatser upplåts utan krav på betalning, finns det inte heller här något besittningsskydd. En sådan nyttjanderätt kan sägas upp med skälig uppsägningstid utan speciell anledning.