Hitta rätt partner för klimatsmart mobilitet

IVL Svenska Miljöinstitutet sammanför fastighetsägare i Stockholm och mobilitetsföretag för minska klimatutsläppen och skapa en effektivare markanvändning.

En stor del av ett bostadsområdes klimatpåverkan kommer från de boendes resor. Nu intensifierar IVL arbetet med att få bostadsföretag i Stockholm att samverka med mobilitetsföretag för att minska klimatutsläppen.

– Här finns en stor potential för bostadsföretag att bredda sitt klimatarbete och verkligen göra skillnad. De boendes bilresor är nästan en lika stor klimatfråga som husens energianvändning, säger Åsa Romson som arbetar med hållbar stadsutveckling på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Stor potential
Speciellt flerbostadshus som ligger i tätorter och städer har stora möjligheter att minska de boendes behov av bilresor.

En tidigare studie som IVL har gjort i Hammarby Sjöstad visar att tillgång till fraktcykelpool för resor till stormarknad liksom integrerade lösningar med cykeltransport och flexibla leveranser har stor potential att minska klimatutsläppen.

Effektivare markanvändning
Genom smarta mobilitetslösningar kan man minska koldioxidutsläppen men också effektivisera markanvändningen och skapa mer attraktiva stads- och boendemiljöer i och med att behovet av p-platser minskar.

Därför vill IVL Svenska Miljöinstitutet nu sammanföra fastighetsägare och mobilitetsföretag i Stockholmsregionen med målet att få fler att börja jobba aktivt med frågan.

En viktig del är att tillgängliggöra olika lösningar som bil- och fraktcykelpooler, laddmöjligheter, cykelparkeringar och leveranstjänster.

Träffa leverantörerna
Vid ett evenemang den 2 april får fastighetsägare träffa leverantörer av olika lösningar som finns på marknaden idag, och leverantörerna får i sin tur möjlighet att träffa och lära sig mer om olika fastighetsägares behov och förutsättningar.

Evenemanget är kostnadsfritt och möjliggörs av det EU-finansierade tillväxt- och samverkansprojektet Grön Bostad Stockholm, som drivs av KTH tillsammans med IVL, länsstyrelsen Stockholm och Sustainable Innovation.

– Intresset är stort från både bostadsföretag och mobilitetsentreprenörer vilket visar att många ser att det kan göras mer för klimatsmart mobilitet i Stockholm, säger Peter Bjerkesjö på IVL som ansvarar för dagen.

Källa: IVL

Är du intresserad av att delta på evenemanget, kontakta:

Peter Bjerkesjö
peter.bjerkesjo@ivl.se
010-788 67 19

Vill du veta mer om IVL:s arbete inom mobilitet och hållbar stadsutveckling, kontakta:

Åsa Romson
asa.romson@ivl.se
010-788 66 75

 

 

Bli den första att kommentera "Hitta rätt partner för klimatsmart mobilitet"

Lämna en kommentar