Rikshem tar emot 156 sommarjobbare

I sommar får 156 ungdomar boende i Rikshems bostadsområden en försmak på arbetsmarknaden sedan de fått sommarjobb hos fastighetsbolaget.

Rikshem har satsat på sommarjobbare sedan 2012, då 36 ungdomar erbjöds arbete under sommarmånaderna.

Tanken bakom projektet är dels att Rikshem vill ge ungdomar i åldrarna 16–19 år en chans att komma in på arbetsmarknaden och dels öka engagemanget för det egna bostadsområdet.