Belysningsutmaningen är bara början

Den internationella satsningen Global Lighting Challenge har nått målet om 10 miljarder energieffektiva belysningslösningar i världen.

I Sverige avslutas samtidigt Belysningsutmaningen som stöttats av 92 aktörer, varav 65 har genomfört åtgärder som påskyndar efterfrågan på energieffektiv belysning av hög kvalitet.

Till exempel har Coop bytt ut belysningen i sina 250 butiker och minskat belysningens elanvändning med 21 GWh eller 40 procent.

Enbart i Sverige skulle elanvändningen för all belysning kunna halveras om alla ineffektiva lampor skulle bytas ut mot dagens mest energieffektiva teknik, skriver regeringen.

Rapport om Belysningsutmaningen